AbstractMacroLandscape-BuildingSideViewPatternActivity-Full-Width-Hero.jpg
Skatt og Økonomidesember 27, 2023

Skattebetalerforeningen: Dette bør du vite om skatteregler i 2024

På nyåret går vi fra skjema til tema for aksjeselskaper – med pålagt krav om levering av skattemelding for 2023 gjennom regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Det skjer også endringer i skattereglene. Wolters Kluwer tok en prat med Trond Olsen, skatteadvokat i Skattebetalerforeningen om hva som er nytt i 2024, og noen tips om hva som er lurt å sjekke med kundene sine.   

Trond Olsen er skatteadvokat i Skattebetalerforeningen, og foreleser ofte om skatteregler og hvordan man skal tolke disse.  

– Den største overordnet endringen for bransjen fremover, er at det ikke lenger er mulig å levere i Altinn-skjema lenger, og at alle må ha regnskapsførerprogram. Dette ser jeg i utgangspunktet på som noe positivt, men det vil selvfølgelig være en omstilling for mange, og føre til at flere trenger hjelp av regnskapsfører, som vil få en mer rådgivende rolle når flere ting blir automatisert, sier Trond Olsen.  

Når byråene i større grad går mot å bli rådgivere, blir det enda viktigere formidle reglene og holde bransjen oppdatert, ifølge Trond Olsen. 

– Det er komplekse regler, og vi får veldig mange spørsmål i løpet av et år.  Det gjøres mye feil, skatterett er rett og slett vanskelig. Et tips, hvis du er i tvil, lag vedlegg til skattemeldingen. Det er viktig at du dokumenterer det du gjort, sånn at Skatteetaten får tilstrekkelig opplysninger til å kunne vurdere fradragsrett eller skatteplikt, slik at kundene unngår tilleggsskatt.   

Nyheter og fokus i 2024  

Fra inntektsåret 2024 får man lov til å direkte utgiftsføre driftsmidler på 30 000 kroner, mot tidligere 15 000 kroner. En annen ting som Trond Olsen vil løfte, er hvis et selskap har næringseiendom i spredtbygde strøk, kan det hende at det lønner seg å få en takst på eiendommen, siden en undersøkelse viser at modellen for beregnet markedsverdi ofte er for høy utenfor storbyområder. Det er også siden noen år tilbake en utvidet mulighet for å gi ansatte og styremedlemmer en skattefri gave på 5000 kroner, så lenge det som gis ikke er kontanter.

Han vil også flagge for at det kan være på tide å anbefale kundene sine å kjøpe ut eller selge hytter, boliger og båter som eies av selskapet, hvis disse også brukes privat.  For regjeringen vil legge frem et nytt forslag om skattlegging av privat konsum i selskap fra 2025.

– Skatteetaten utfører ekstra kontroller i tida fremover, og det vil være et økt fokus på dette i 2024. Dette er noe som Skatteetaten har informert publikum om. Det er allerede strenge regler nå, men det kan bli enda strengere, og kan bli veldig dyrt hvis ikke reglene etterleves.   

Tronds tips i korte trekk  

  • Direkte utgiftsføre driftsmidler på 30 000 kr.
  • Vurder en takst på næringseiendom utenfor storbyområder.
  • Skattefri gave på 5000 kroner til ansatte og styremedlemmer, fradragsrett og unntatt arbeidsgiveravgift for selskapet.
  • Få ut hytter, boliger og båter fra selskapet hvis brukes privat  
Back To Top