Woman with striped shirt, and long nails using the spacebar button on macbook, close up photography image, Q3 2021, TAA NA US - Preparer
Skatt og Økonomifebruar 02, 2023

5 ting å se etter i et moderne årsoppgjørssystem

Når du jobber med et moderne årsoppgjørssystem, får du mulighet til å jobbe mer effektivt, samtidig som du reduserer risikoen for feil. Dette gjelder uansett om du er et selskap som står for årsoppgjøret selv, eller om du er et regnskapsbyrå som rapporterer til kundene dine.Mange næringsdrivende velger i dag å rapportere til Skatteetaten fra et regnskapssystem. For mange er det enklere, raskere og riktigere å rapportere på den måten. Selv regnskapsbyråer bruker som oftest et årsoppgjørssystem når de rapporterer til kundene.

Flere årsoppgjørssystemer i dag tilpasser seg også til Skatteetatens nye løsninger. Det gjør det enklere å rapportere riktig, og det betyr at du slipper å bruke tid på å rette i etterkant.

Men hva skal man se etter når man leter etter et nytt system? I denne artikkelen tar vi for oss fem ting du bør se etter når du leter etter et nytt, moderne årsoppgjørssystem – uansett om du er et selskap eller et regnskapsbyrå.

1. Smart og riktig funksjonalitet

Et av de viktigste punktene å se på er selvsagt funksjonaliteten. Det kan for eksempel være smarte funksjoner som oversikt over klienter, oppdrag og roller, eller funksjoner som hjelper deg med regeletterlevelse, som periodeavstemming og innebygd kvalitetssjekk. Det kan også være muligheter til avstemming og analyser som hjelper deg med å gjøre virksomheten bedre – din eller kundens.

2. Enkelhet og brukervennlighet

Et bra årsoppgjørssystem gjør det lett å gjøre alt riktig. Moderne løsninger setter ofte brukeren i fokus. Det kan for eksempel dreie seg om å veilede deg gjennom arbeidsflyten med smarte tips og automatiske kontroller som hjelper deg med å gjøre alt riktig fra starten av. Det kan også dreie seg om å gjøre det enkelt å samarbeide med andre i systemet – både internt og med kunder.

3. Automatisering og integrasjon med andre systemer

Den tekniske utviklingen når det gjelder digitalisering og automatisering gir store muligheter for å automatisere prosesser og dermed øke effektiviteten. Det er selvsagt noe du bør prøve å ivareta når du skal velge et nytt system. Under samme tema følger integrasjon med andre systemer. Ved å velge et system som tilbyr sømløs integrasjon av data fra andre programmer, blir du mer effektiv, samtidig som du reduserer risikoen for feil.

4. Moderne og fremtidsrettet løsning

Det er mange fordeler ved å velge et moderne årsoppgjørssystem. Allerede i dag kan du dra nytte av vanlige, moderne funksjoner, for eksempel å ha all dokumentasjon og alle data lagret i skyen, slik at de alltid er tilgjengelige uavhengig av tid og sted. Men et moderne system er dessuten også best rustet for fremtiden. Det kan handle om konkrete endringer som vi kjenner til allerede i dag, som det kommende oppdaterte skattesystemet. Men også utfordringer som for øyeblikket er ukjente. Ved å velge et moderne system gjør du også virksomheten mer motstandsdyktig med tanke på utfordringene den digitale utviklingen medfører.

5. Kunnskap om skatt og regnskapsføring

Og sist, men ikke minst er det viktig å tenke på hvilken kunnskap systemleverandøren har om skatt og regnskapsføring. Når du velger et system, velger du også en partner, og ved å velge en partner med kunnskap og råd du setter høyt, kommer du også til å få mer ut av systemet. Det kan dreie seg om alt fra tilgjengelig kundestøtte til å kunne bli tilbudt seminarer og rådgivning på skatteområdet.
Prøv Capego Årsoppgjør kostnadsfritt
Gjør det lett å gjøre rett
Capego Årsoppgjør fra Wolters Kluwer er en digital løsning som forenkler og effektiviserer arbeidet med årsrapporter, skattemeldinger, kvalitetsikring, avstemming og analyser.
Fremtidens årsoppgjørssystem
Capego Årsoppgjør
Med Capego Årsoppgjør blir det lett å gjøre rett.
Back To Top