Jog01 szeptember, 2020

Jogszabályfigyelő: Új rendelet született az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosultak ellátásáról és az egészségügyi szolgáltatásra kötött megállapodás szabályairól

Új rendelet született Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodásnak az egyes szabályairól.

A társadalombiztosítási ellátásra nem jogosult személyek a Magyarországon igénybe vett egészségügyi ellátásért térítési díjat kötelesek fizetni a jövőben is. A sürgősségi ellátás díja tekintetében azonban változott némiképp a szabályozás: a térítési díj összege megegyezik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által fizetett finanszírozási díjjal, azzal azonban, hogy annak maximális összege ellátási esetenként legfeljebb hétszázötvenezer forint.

Az új jogszabály előírásai szerint az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötése előtt a megállapodást kötni kívánó személy előzetes állapotfelmérésen köteles részt venni, amelynek díja 14 600 forint, de az állapotfelméréshez szükséges vizsgálatok díját is meg kell ezen felül fizetni.

Kiemelendő továbbá, hogy egészségügyi szolgáltatás megállapodás alapján történő igénybevétele esetén a TAJ kártya és a személyazonossága igazolására alkalmas igazolvány mellett a megállapodás egy példányát is be kell mutatni.

Az új rendelet 2020. augusztus 20. napján lépett hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól szóló 87/2004. (X. 4.) ESZCSM rendelet.

 
Joganyag: 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet a Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás egyes szabályairól
Módosította:
Megjelent: MK 2020/192. (VIII. 19.)
Hatályos: 2020. 08. 20.
Megjegyzés: új jogszabály
Back To Top