Jog29 április, 2020

Jogszabályfigyelő: Munkaidőkeret megemelése

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet alapján azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeretet is elrendelhet, illetőleg a korábban elrendelt munkaidőkeretet ezen időtartamra meghosszabbíthatja.

A jogszabály megtiltja ugyanakkor az Mt. 99. §-ában, valamint az Mt. 104–106. §-ában foglaltaktól való eltérést – amely nem érinti az Mt. 135. § (4) bekezdésében foglalt eltérési lehetőséget –, valamint a rendeletben foglalt szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezések alkalmazását.

Joganyag: 104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet munkajogi szabályainak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő kiegészítéséről
Módosította:
Megjelent: MK 2020/71. (IV. 10.)
Hatályos: 2020. 04. 11., 2020. 04. 25.
Megjegyzés: új jogszabály
Back To Top