JogCompliance29 április, 2020

Jogszabályfigyelő: A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása a veszélyhelyzet ideje alatt

A veszélyhelyzet megszűnéséig a Pénzügyi Békéltető Testület – amennyiben ahhoz a kérelmező hozzájárul – írásban folytatja le az eljárását. Ha a kérelmező az írásbeli eljáráshoz nem járul hozzá, úgy az ügy a veszélyhelyzet megszűnéséig vagy – amennyiben az eljárás megfelelő lefolytatásához ez szükséges – a veszélyhelyzet megszűnését követő 21. napig szünetel. A szünetelés időtartama az eljárási határidőbe nem számítható be. Az írásbeli eljárások ügyintézésének végső határideje a befogadástól számított 180 nap.

A fenti szabályokat a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

Joganyag: 130/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a Pénzügyi Békéltető Testület veszélyhelyzet alatti eljárásáról
Módosította:
Megjelent: MK 2020/79. (IV. 17.)
Hatályos: 2020. 04. 18., 2020. 05. 03.
Megjegyzés: új jogszabály
Kapcsolódó témák keresése
Back To Top