GettyImages-1008207354
Skat & Økonomioktober 09, 2023

Trænger din revisionsvirksomhed hjælp til tydelige arbejdsprocesser?

Vi har alle været nye. Måske som nyansat revisorkonsulent hos en større revisionsvirksomhed eller som selvstændig og stifter af et revisions- og regnskabsfirma. En revisionsvirksomhed, der vokser, bliver meget hurtigt afhængig af at have tydelige processer på plads. Men nogle gange kan det være svært at vide, hvornår det er tid til at tage næste skridt. Hvornår ved man, om man mangler hjælp til tydelige arbejdsprocesser? Vi gennemgår nogle af de tydelige tegn.

Kollegaer deler opgaver og sager

Af forskellige årsager håndteres nogle sager af flere kollegaer. Det kan skyldes, at nogen har fået meget andet at lave, måske er blevet syge eller at kunden har en bestemt størrelse. Uanset grunden er der nogle gange brug for, at en kollega overtager en andens sag. Dette er normalt hos både store og små revisionsvirksomheder. Når det sker, kan en samarbejdsplatform hjælpe sagsbehandleren med hurtigt at sætte sig ind i den nye sag og se, hvad der er gjort, hvilke dokumenter der er modtaget, og hvad der mangler. 

I vil foretage fælles indsendinger 

Mange revisorer vælger at opdele forskellige arbejdsopgaver på forskellige personer. Rollefordelingen kan være, at en person er ansvarlig for alt kvalitetsstyring, mens en anden person har ansvar for at indsende alt til Ehvervsstyrelsen vedrørende årsregnskabet, eksempelvis. Den rette hjælp støtter ved at gøre forskellige ansvarsområder tydelige – og ved at personer, som er ansvarlige for at indsende alt, også ved, hvordan det går med opgaverne. 

Et enklere kvalitetstjek af kollegers arbejde

I nogle projekter vil flere medarbejdere være involveret. Det kan eksempelvis handle om relativt komplicerede eller store opgaver såsom koncerner. Har I opgaver, der kræver samarbejde og længere arbejdsprocesser? Så kan en digital samarbejdsplatform lette jeres arbejde og desuden kvalitetstjekke de enkeltes arbejde. På den måde sikrer I en enklere arbejdsproces og regeloverholdelse på én og samme gang. 

Bedre koordinering og samarbejde

En velfungerende revisionsvirksomhed skal meget hurtigt kunne planlægge og koordinere sit arbejde. Med en samarbejdsplatform, der hjælper med at holde styr på processerne, bliver alle arbejdselementer og deadlines tydelige. På den måde har alle fuldstændigt styr på, hvad der skal gøres og hvornår.

Skalerbare processer for at kunne vokse

Hvad enten du arbejder i en mindre eller større revisionsvirksomhed, er skalerbare processer nødvendige for at kunne vokse. Ved at opsætte tydelige processer for forskellige arbejdsflows, bliver det enkelt at introducere nye medarbejdere til jeres virksomhed, og den måde i arbejder på. Dermed risikerer du heller ikke, at viden går tabt, hvis en medarbejder vælger at forlade jer. Arbejdsmåder er gemt i værktøjet og ikke kun i medarbejdernes hoveder. 

Vil du vide mere?

Kan din arbejdsplads sætte flueben ved flere af ovennævnte tegn? Så kan det være tid til at begynde at lede efter et værktøj, der kan hjælpe og tydeliggøre jeres arbejdsprocesser omkring revision og regnskab. Du kan læse mere om vores samarbejdsplatform med indbygget hjælp til arbejdsprocesser - Capego Teamwork Plus hjælper både større og mindre revisorer med deres processer.

 
Back To Top