Redakce Řízení školy je pomocnou rukou ve všech směrech. Pomáhá odbřemenit ředitele škol tak, aby se mohli více věnovat pedagogickým oblastem. A zřizovatelům těchto škol poskytuje právní zázemí i odbornou podporu. 

Jak můžete svým ředitelům pomoci?

Řízení školy online nabízí kompletní a přehledné informace o vašich povinnostech i právech souvisejících s řízením a vedením školy. Nespornou výhodou webové aplikace je její aktuálnost – vždy máte jistotu, že poskytované informace jsou ty nejaktuálnější a v souladu s platnou legislativou. 

Obsah


Jak spolupráce probíhá?

Zajištění služby Řízení školy online není jen jednorázové uzavření smlouvy a vyrovnání finanční stránky kontraktu. Spolupráce je opravdovou kooperací na všech úrovních po celou dobu sjednaného předplatného.

  • Řízení školy online vám rádi nezávazně kdykoliv představíme. 
  • Pomůžeme vám s registrací.
  • Vysvětlíme vám ovládání celé aplikace a ukážeme vám, které moduly či služby jsou pro vás nejužitečnější.
  • V rámci spolupráce nám můžete zaslat jakékoliv dotazy týkající se řízení, vedení či provozu školy.
  • Pokud nenajdete, co potřebujete, na naše náklady vám co nejdříve tyto informace zajistíme. 
  • V pracovní dny jsou vám k dispozici kolegové z hotline, kteří vám pomohou s případnými technickými potížemi týkajícími se webové aplikace.

Redakce Řízení školy nabízí již od roku 2004 ucelenou podporu nejen managementu škol a školským zařízením, ale také zřizovatelům, pedagogům, výchovným poradcům, metodikům prevence a v neposlední řadě rodičům žáků. Je součástí koncernu Wolters Kluwer, který je předním celosvětovým poskytovatelem odborných informací, softwarových řešení a služeb. 

Redakce Řízení školy je stejně jako Wolters Kluwer hluboce zasvěcena poskytování produktů a služeb, které zákazníkům pomáhají činit lepší rozhodnutí. Přidaná hodnota jejich produktů přispívá přímo k úspěchu jeho zákazníků. Vztahy se zákazníky jsou budovány na platformě partnerství a spolupráce a Wolters Kluwer se vždy snaží doručit správné informace ve správný čas a na správném médiu.

Zajímají vás bližší informace?

Vyplňte následující formulář nebo neváhejte kontaktovat našeho obchodního poradce. Vysvětlíme vám, za jakých podmínek lze Řízení školy online pro vaše školy objednat i jak tato spolupráce probíhá prakticky. 

Kontakt


Formulář

Zajímavé články

Tématu součinnosti a kooperace ředitelů škol a jejich zřizovatelů se věnujeme ve většině našich produktů. Zde jsme pro Vás otevřeli zajímavé články z placené sekce časopisů naší redakce.

Back To Top