Webová aplikace Řízení školy poskytuje kompletní a přehledné informace, které vám pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol a školských zařízení. Neustále aktualizujeme, doplňujeme a rozšiřujeme stávající obsah – včetně podnětů od uživatelů.
Získáte přístup k dokumentům ze všech oblastí souvisejících s řízením a vedením školy (např. ekonomické a pracovněprávní vztahy školy, zajištění BOZP, informace o všech vnitřních předpisech a směrnicích včetně vzorů, o výběrových řízeních, povinné dokumentaci, správním řízení a mnoho dalších důležitých informací).
Připravili jsme pro vás několik produktových verzí, abyste si mohli zvolit jen to, co pro svoji práci skutečně potřebujete. Vybrané balíčky aplikace jsou provázány např. s časopisem Řízení školy (v tištěné i elektronické formě).

Představení portfolia Řízení školy

Když si musíte být jistí

Přesvědčte se sami o výhodách webové aplikace Řízení školy!

Back To Top