Věděli jste, že je v ASPI dostupných téměř 900 000 judikátů? Jak se ale v tak velkém množství snadno zorientovat?

Nově jsme pro vás spustili funkci Expertní judikatura, kde pro vás odborníci vybírají nejrelevantnější rozhodnutí soudů. Díky tomu se rychle zorientujete v ustálené judikatuře a jako první se dozvíte také o jejím případném prolomení.

Expertní judikatura

Odborně vybraná a komentovaná rozhodnutí soudů

Šetřete čas a rychle si zobrazte klíčová rozhodnutí soudů. Expertní judikaturu pro vás pečlivě vybírají a autorsky komentují odborníci na daná témata. Neustále doplňují nová rozhodnutí, která posouvají judikaturu vpřed, a také odstraňují již překonaná rozhodnutí. Máte tak vždy po ruce ta nejdůležitější rozhodnutí, na která se můžete spolehnout, když si musíte být jistí

Při zpracování Expertní judikatury dbáme na detaily. Judikatura zahrnuje jak právní větu, tak výňatky z odůvodnění a případné autorské poznámky. Pokud chcete, můžete se prokliknout na celé znění rozhodnutí v rámci ASPI nebo na související rozhodnutí.

K jednomu ustanovení předpisu je maximálně připojeno deset judikátů. Toto malé číslo v porovnání s tisíci rozhodnutími v rozsáhlé judikatuře ASPI zdůrazňuje, jak pečlivě vybíráme ty nejdůležitější informace.

Expertní judikatura je zpracovaná v následujících tematických oblastech, které neustále rozšiřujeme:

Archivnictví
Církve
Daňové poradenství
Dědické právo
Exekuce
Horní právo
Katastr a zeměměřictví
Krizové stavy
Lidská práva a svobody
Občanské soudní řízení
Obecná část občanského práva
Odpovědnost státu za škodu
Ochrana duševního vlastnictví
Poštovní služby
Pozemní komunikace

Pracovní právo
Právo obchodních korporací
Přestupky
Rodinné právo
Samospráva
Služební poměr a veřejné sbory
Sociálně-právní ochrana dětí
Sociální zabezpečení
Soudnictví ve věcech mládeže
Spotřebitelské právo
Správa daní
Správní právo - zvláštní předpisy
Správní řízení​
Stavebnictví
Stavovské předpisy pro advokáty
Svobodný přístup k informacím
Školství
Trestní odpovědnost právnických osob
Trestní právo hmotné
Ústava a státnost
Věcná práva
Vyvlastnění
Závazky
Zdravotnictví a farmacie
Živnostenské právo 
Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: od 1 990 Kč

Rádi vám řekneme o nástrojích ASPI více. Vyplňte formulář nebo nás kontaktujte na [email protected]

Back To Top