Právní obor

Elektronické komunikace a IT

Při zakoupení tohoto právního oboru automaticky získáváte GARANCI doplňování nových publikací Wolters Kluwer po dobu 3 kalendářních let.

Komentáře k předpisům

Nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 199/93/ES (910/2014/EU) – Nařízení eIDAS
T. Lechner


Prováděcí nařízení o rámci interoperability podle čl. 12 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Prováděcí nařízení Komise EU 2015/1501)

T. Lechner

Prováděcí nařízení, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Prováděcí nařízení Komise EU 2015/1502)
T. Lechner

Prováděcí nařízení, kterým se stanoví specifikace týkající se podoby značky důvěry EU pro kvalifikované služby vytvářející důvěru (Prováděcí nařízení Komise EU 2015/806)
T. Lechner

Prováděcí rozhodnutí, kterým se stanoví technické specifikace a formáty důvěryhodných seznamů podle čl. 22 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Prováděcí nařízení Komise EU 2015/1505)
T. Lechner

Prováděcí rozhodnutí, kterým se stanoví specifikace pro formáty zaručených elektronických podpisů a zaručených pečetí uznávaných subjekty veřejného sektoru podle čl. 27 odst. 5 a čl. 37 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Prováděcí nařízení Komise EU 2015/1506)
T. Lechner

Prováděcí rozhodnutí, kterým se stanoví okolnosti, formáty a postupy pro oznamování podle čl. 9 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Prováděcí nařízení Komise EU 215/1984)
T. Lechner

Prováděcí rozhodnutí, kterým se stanoví procesní opatření pro spolupráci mezi členskými státy v oblasti elektronické identifikace podle čl. 12 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Prováděcí nařízení Komise EU 2015/296)
T. Lechner

Prováděcí rozhodnutí, kterým se stanoví normy pro posuzování bezpečnosti kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a pečetí podle čl. 30 odst. 3 a čl. 39 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Prováděcí nařízení Komise EU 2016/650)
T. Lechner

Zákon o elektronické identifikaci (250/2017 Sb.)
T. Lechner

 

Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.)
Z. Chudomelová, Š. Němečková, M. Beran, V. Jadrný, J. Novák

 

Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.)
P. Mates, T. Nielsen, Z. Vaníček – Nakladatelství Linde

 

Zákon o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.)
M. Maisner, B. Vlachová

 

Zákon o právu na digitální služby (12/2020 Sb.) – Nakladatelství Leges
J. Matejka, P. Mates

 

Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (297/2016 Sb.)
T. Lechner

Vybrané odborné materiály NÚKIB

Odborné články, informace a podpůrné materiály vydávané Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (zařazeny v modulu Literatura)

Monografie a praktické příručky

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí
E. Fialová – Nakladatelství Leges

Dark Web: Sex, drogy a bitcoiny
D. Stroukal - Nakladatelství Grada

Elektronické dokumenty v právní praxi
T. Lechner – Nakladatelství Leges

Elektronické právní jednání
V. Kment

Kyberkriminalita
A. Završnik

Kybernetický bezpečnostní incident 3D: IT, právo, compliance
F. Nonnemann, V. Červený, D. Vítek

PECR: Praktický průvodce implementací ePrivacy – nová pravidla elektronické komunikace
L. Nezmar – Nakladatelství Grada

Právo informačních technologií
R. Polčák a kolektiv

Programování pro právníky
L. Michna

Technologie blockchain v právním kontextu
B. Zubach

Umělá inteligence & právo
L. Kolaříková, F. Horák

Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a GDPR
A. Lobotka

Výzkumná data a výzkumné databáze. Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků
M. Koščík, R. Polčák, M. Myška

Zákon o kybernetické bezpečnosti pro organizace. Implementace nových povinností do praxe
L. Nezmar – Nakladatelství Grada

Roční cena bez DPH pro 1 uživatele: 3 990 Kč

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Back To Top