Právo12 února, 2019

Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., je první nositelkou Ceny Wolters Kluwer

28. listopadu 2019 byla na autorském setkání poprvé slavnostně udělena Cena Wolters Kluwer, kterou získala významná osobnost české komercionalistiky prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

Paní profesorce moc gratulujeme a je nám ctí s ní spolupracovat.

Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., je přední představitelkou české komercialistiky, dlouholetou vedoucí katedry obchodního práva PF UK v Praze (2005–2019). Je autorkou či spoluautorkou více než 100 odborných prací z oboru obchodního práva. Přednáškovou činnost zaměřuje na právo obchodních společností, se zvláštním zaměřením na právo koncernové.

Back To Top