WKCZ_krest_restrtukturalizace6.jpg
Právo01 listopadu, 2023

Vychází vůbec první komentář zákona o preventivní restrukturalizaci. Norma usnadňuje fungování podnikům v nesnázích.

Dne 30. 10. jsme s autory v prostorách advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ pokřtili první komentář zákona o preventivní restrukturalizaci.

První komentář na trhu, zařazený do nabídky ASPI představuje tento zcela nový právní nástroj.

„Jde o možnost legálně zaplatit věřitelům méně a později, avšak za podmínky, že jiné dostupné řešení (insolvence) by dopadlo ještě hůře. To garantuje výhodnější řešení jak pro obchodní korporaci, tak pro její věřitele,“ říká vedoucí autorského kolektivu komentáře Adam Sigmund.

Spoluautorka Lucie Kačerová k normě, která nabyla účinnosti 23. 9. 2023, řekla: “Jedná se o nový zákon pro potřeby podnikatelů v nesnázích. Ambiciózní norma pro ambiciózní řešení.”

Přínos zákona pro podnikatele vyzvedl i spoluautor komentáře Michal Žižlavský: “Nový zákon přináší bezpečná řešení pro podniky, které chtějí řešit své finanční obtíže mimo rámec veřejného insolvenčního řízení. Chrání management a vlastníky před riziky osobní odpovědnosti.”

Autorský kolektiv praktického komentáře byl složen z advokátů, insolvenčních správců a ekonomických poradců aktivně praktikujících na poli insolvencí. Autoři v komentáři díky svému zaměření podávají praktický pohled na možnou budoucí praxi preventivních restrukturalizací, která se nyní bude formovat.

Komentář je v ASPI součástí právního oboru Korporátní právo a insolvence.

Více informací o knize
Back To Top