krest-komentar-antidiskriminacni-zakon-hero.jpg
Právo18 října, 2023

Pokřtili jsme praktický komentář antidiskriminačního zákona

V rámci debaty Antidiskriminační právo EU a aktuální výzvy pro Českou republiku jsme pokřtili publikaci Antidiskriminační zákon a související předpisy. Praktický komentář.

Křest se konal 12. 10. 2023 v Evropském domě. Na místě byli přítomni autoři dr. Jakub Tomšej, Mgr. et Mgr. Petr Polák, prof. Kristina Koldinska a Mgr. Petra Preusserová.

Kmotry komentáře byli Mgr. Monika Landmanová, vedoucí Zastoupení Komise EU v ČR, Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., bývalá Veřejná ochránkyně práv a JUDr. Vít Alexander Schorm, zástupce Veřejného ochránce práv.

Praktický komentář, zařazený do nabídky ASPI, obsahuje popis řady kazuistik, kterými se zabývaly soudy nebo Veřejný ochránce práv, a odkazy na řadu dalších relevantních soudních i správních rozhodnutí. Vzhledem k rychlému vývoji rozhodování v této oblasti čtenáři ocení zejména judikaturu a další zdroje z posledních let. Vedle ustanovení antidiskriminačního zákona publikace obsahuje i komentář vybraných ustanovení dalších zákonů, které se zákazu diskriminace týkají.

Máme radost z vydání a přejeme knize a jejím čtenářům mnoho úspěchů!

ASPI
Komentář je součástí právního oboru Ústavní právo.
Back To Top