WKCZ_ESG_novinka_pruvodce.jpg
Daně a účetnictvíESG06 prosince, 2023

ESG a dopady do účetnictví

Faktory nazývané Environmental, Social and Governance se používají k hodnocení dopadu společností na životní prostředí, společnost a správu a řízení podniků. Faktory ESG tak hrají stále důležitější roli v oblasti akvizic, dotací, investic či úvěrů. Společnosti, které mohou prokázat dobré výsledky na poli ESG, budou mít konkurenční výhodu. 

Jaké jsou hlavní faktory ESG?
Od kdy platí povinnost vykazování?
Jak se téma ESG týká nemovitostí?


V aplikaci DAUČ jsme pro vás připravili průvodce ESG, který vám pomůže se v této problematice lépe orientovat.

Zjistit více

 


Dáváte přednost školení? Přihlaste se na náš webinář.

Autorka Hana Březinová, která od nás letos získala autorskou cenu Wolters Kluwer, vás seznámí mimo jiné s tím, jaké nové požadavky klade ESG na účetní výkaznictví nebo jak se ESG dotýká auditingu a reportingu.Webinář: ESG související s finančním výkaznictvím

Problematika udržitelnosti se týká nás všech, reporting o ní manažerů, statutárů, vlastníků, ekonomů, techniků, právníků, finančních expertů, účetních metodiků a profesionálů, daňových poradců, auditorů, podnikatelů a pracovníků ve veřejném sektoru.

Kdy: 13. 12. 2023

Kde: MS Teams

Obsah webináře:
- ekonomické, politické, ekologické a finanční změny
- dopad změn do právního prostředí účetnictví
- rozšíření požadavků uživatelů na informace
- vypovídací schopnost účetních výkazů a přílohy
- související zprávy s účetní závěrkou/konsolidovanou účetní závěrkou
- koncepční rámec vykazování informací z ESG
- možné množiny informací
- cíle ESG
- uživatelé ESG, stakeholdeři
- faktory ESG
- hlavní zásady ESG
- rizika a příležitosti v oblasti ESG
- struktura informací
- metody získávání dat, sběr dat
- metody zpracování dat
- analýzy ESG, návrhy tabulek a výkazů
- propojení mezi finančními a nefinančními výkazy
- podávání zpráv o udržitelnosti
- standardy ESG – ISRD
- audity v souvislosti s ESG
- reporting ESG
- zveřejňování informací z oblasti ESG

Přihlásit na webinář
 
DAUČ
Pomáháme vám zvládnout správně nové úkoly hned napoprvé.
Přihlaste se na praktický webinář:
Back To Top