WKCZ_AS_2023_uvodni_2
Corporate23 listopadu, 2023

Autorské setkání 2023

Letošní setkání s autory jsme zorganizovali v oblíbených prostorách Národního divadla, kde mohli hosté nahlédnout i do míst, kam se návštěvníci obvykle nedostanou. Večer probíhal v uvolněné přátelské atmosféře.

Autorskou cenu Wolters Kluwer jsme se letos rozhodli udělit hned dvěma mimořádným autorkám. 

Doc. Hana Březinová je statutární auditorkou a zabývá se metodikou účetnictví. Významně se profiluje v akademické sféře – je emeritní rektorkou, studenty na vysokých školách učí praktickému přístupu k účetnictví. Je autorkou řady oblíbených publikací a odborných komentářů z oblasti účetnictví.  Pro letošní rok si navíc nastudovala zcela novou oblast ESG, ve které se velmi rychle zorientovala. Nyní jsou její odborné znalosti na takové úrovni, že v této oblasti publikuje a přednáší. Právě problematice ESG se autorka věnuje ve vůbec první publikaci k ESG reportingu na českém trhu, ESG a účetní souvislosti. Ve Wolters Kluwer k dané problematice také publikuje články pro aplikaci DAUČ.

Mgr. Šárka Dušková, Ph.D., je právničkou specializující se na ochranu lidských práv, v současnosti působící jako právní ředitelka mezinárodní lidskoprávní organizace Validity Foundation, zabývající se právy lidí s intelektovým a psychosociálním postižením. Kromě práva na rovnost se zaměřuje zejména na práva osob ve zranitelných situacích. Ocenění od nás získala především za to, jak důsledně svojí prací pomáhá těm nejzranitelnějším: dětem, všem znevýhodněným, postiženým, menšinovým lidem.
Ve Wolters Kluwer ČR je spoluautorkou vynikajícího Komentáře k Úmluvě o právech dítěte (2021), publikací Mužské právo (2020, kapitola Pohlaví jako věc veřejná – právo na uznání pohlavní identity trans lidí), Základní vzdělávání prakticky (2021) a naposledy knihy Trampoty s pohlavím: sociální a právní aspekty života intersex lidí (2023).

Těšíme se na další setkání s našimi autory v příštím roce!
Související témata
Naši autoři
Autoři jsou ve Wolters Kluwer na celém světě považováni za "rodinné stříbro".
Back To Top