Ông đã đảm nhiệm một số vai trò quản lý cấp cao trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, bao gồm Giám đốc Nhân sự Phụ trách Thay đổi tại Aviva và Giám đốc Điều hành Kiểm toán Nội bộ tại Aviva và Tập đoàn Ngân hàng Lloyds. Năm 2018, ông lọt vào danh sách bình chọn cho Giải thưởng Nhà lãnh đạo truyền cảm hứng Rủi ro và Kiểm toán của năm. Ông hiện đang hoạt động như một nhà tư vấn chuyên về chuyển đổi rủi ro và kiểm toán nội bộ với các khách hàng gần đây như Bupa, Cơ quan Kiểm toán Nội bộ của Chính phủ Vương quốc Anh và Viện Kiểm toán Nội bộ. Ông có bằng MBA của Trường Kinh doanh Henley và bằng PHD của Trường Quản lý Cranfield và là Thành viên đặc quyền của IIA.
Tài nguyên
Back To Top