Baylor University
ComplianceTháng Hai 21, 2020

Baylor University & TeamMate Analytics

Hear about how easy-to-use and beneficial TeamMate Analytics has been for Rob Carter and his colleagues at Baylor University.

TeamMate success stories: Baylor University

Dành cho các kiểm toán viên đang gặp khó khăn trong việc cải thiện năng suất kiểm toán đồng thời đưa ra những hiểu biết mang tính chiến lược. TeamMate cung cấp các giải pháp chuyên môn, được cung cấp cùng với các dịch vụ chuyên nghiệp cao cấp, cho các kiểm toán viên trên toàn cầu và trong mọi ngành.

Giải pháp
TeamMate Analytics
Phân tích kiểm toán
Cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn một cách nhanh chóng hơn và giảm nguy cơ bỏ sót những sai sót trọng yếu.
Back To Top