Aviva
ComplianceTháng Hai 21, 2020

Aviva & TeamMate+ Audit

Learn how TeamMate+ has helped Michael Ray and his global audit department at Aviva, a leader in digital insurance, work as one diverse team under a single empowering software solution.

Video Thumbnail
Watch Video
TeamMate success stories: Aviva
Dành cho các kiểm toán viên đang gặp khó khăn trong việc cải thiện năng suất kiểm toán đồng thời đưa ra những hiểu biết mang tính chiến lược. TeamMate cung cấp các giải pháp chuyên môn, được cung cấp cùng với các dịch vụ chuyên nghiệp cao cấp, cho các kiểm toán viên trên toàn cầu và trong mọi ngành.

Các giải pháp
TeamMate+ Audit
Quản lý kiểm toán
Giải pháp phần mềm quản lý kiểm toán hàng đầu thế giới – nâng cao giá trị cho các phòng kiểm toán thuộc mọi quy mô.
Back To Top