”Jag har ett starkt kund- och medarbetarfokus”
Skatt & Ekonomifebruari 12, 2020

”Jag har ett starkt kund- och medarbetarfokus”

By: Ulrika Avedal Åberg

Foto: Stefan Sigemo

Hallå där Ola Gunnarsson, ny vd för Aspia sedan 1 december! Du kommer ju närmast från rollen som koncernchef för Sveriges Bostadsrättcentrum och har lång erfarenhet av att leda företag i förändring inom olika branscher.

Vilket yrke har du i grunden?

Jag är utbildad ekonom i botten. Jag gick även en högre ekonomisk specialkurs, så jag är faktiskt godkänd revisor också. I början av karriären jobbade jag mest med ekonomi, men gled alltmer över i en ledarbana. Jag kom till Stockholm 1996 som IT-konsult, och jobbade i den branschen i flera olika bolag i många år. Jag var även på ISS i åtta år och jobbade med business services. Den röda tråden har varit branscher och företag i stark förändring.

Vad drömde du om att bli när du var liten?

Jag ville bli stridspilot. Men när det var dags att göra lumpen visade det sig att jag var för lång.

Vad fick dig att välja Aspia?

Jag älskar ju att jobba med förändring och jag vill därför gärna vara i en bransch som är i stor förändring med stora möjligheter.

Vilka erfarenheter tar du med dig från fastighetsbranschen?

Jag arbetade bland annat med ekonomisk förvaltning i Sveriges Bostadsrättcentrum, SBC, åt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare, och såg vilka möjligheter som fanns inom digitalisering och rådgivning där. Jag följde intresserat Aspia och IK Investment Partners och det blev en spännande resa som till slut ledde till att jag blev vd.

Vilka skillnader ser du mellan SBC och Aspia?

Den största skillnaden är ju att medan SBC fokuserade på ett branschsegment, bostadsrättföreningar, så har Aspia hela marknaden, från liten enmansföretagare till stora företag. Aspia har också en mycket större geografisk spridning med 70 kontor runt om i landet. Rådgivning kräver en lokal, fysisk, närvaro. Utmaningen ligger i att hitta en balans mellan den lokala närvaron och digitaliseringen. Jag tror att digitalisering och lokal rådgivning måste gå hand i hand. En häftig utveckling, som också är en stor möjlighet för medarbetarna. Jag tror att rollerna kommer att se annorlunda ut i framtiden, men att man ändå måste kunna hantverket.

Vilka är dina drivkrafter?

Jag har ett väldigt starkt kund- och medarbetarfokus. Jag försöker vara fokuserad och gör hellre färre saker och ser till att göra dem fullt ut. Jag tror väldigt mycket på närvaro i det man gör. Att vara nära affären, nära medarbetaren och nära verksamheten. Det är något som jag kräver både av mig själv och av mina medarbetare; att man ska vara närvarande för kunden och förstå affären, men också att vi ska finnas där för varandra, i medarbetarverksamheten. Där spelar en tydlig kommunikation och ett långsiktigt målarbete en viktig roll. Det finns en otrolig kraft i att alla medarbetare är medvetna om vart vi ska. Det skapar ett starkt engagemang vilket smittar av sig och leder till nöjda kunder.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du?

Det är en kittlande utmaning att ta vid och göra ETT Aspia av ett antal förvärvade verksamheter som ska integreras fullt ut. Det tar ju tid och kräver stora investeringar. Det är otroligt viktigt att vi får med det bästa från alla verksamheter. Och att vi driver en verksamhet som bygger på våra gemensamma värderingar och kultur. Det kommer att ta tid och kräver allas med- och samverkan.

Utöver automatiseringstrenden så ser jag att medarbetarfrågan är minst lika viktig för branschen. Att attrahera och behålla talanger är en utmaning för alla och en fråga som vi ständigt jobbar med inom Aspia. Vi har en ny struktur som bygger något nytt och vi har en unik tjänstebredd. Vi attraherar många unga medarbetare som kommer direkt till oss från skolan. Det är viktigt att vi kan behålla dem och erbjuda tydliga karriärvägar för att de ska trivas och utvecklas. Därför är det viktigt att involvera medarbetarna i utvecklingen av både bolaget och vår kultur. Vi jobbar mycket med integration, värderingar och gemensam kultur.

Vår affärsplattform MyBusiness ser jag också som en viktig byggsten och plattform i vår affär. Det känns tryggt att ha en sådan modern och stabil plattform.

Aspia ägs ju av ett riskkapitalbolag, ser du någon risk med det?

Jag ser ingen risk med att ägas av ett investmentbolag. IK Investment Partners är en resursstark ägare och tillsammans tar vi fram vi en långsiktig plan. Det vet man inte om det hade varit möjligt annars, och det ger oss möjlighet att fokusera på vår kärnaffär. Det är också en stor fördel att vi inte behöver tänka på oberoendefrågan, vilket öppnar nya möjligheter och ger större frihet.

Vilka är Aspias främsta konkurrensfördelar?

Ett brett erbjudande, ett helt digitalt arbetssätt via vår moderna affärsplattform, att vi arbetar i team och erbjuder ett personligt bemötande samt har kontor i hela landet. Eftersom vi är ca 1 450 medarbetare så har vi kunskap om många branscher och kan hjälpa våra kunder, oavsett vilka mål de har med sin verksamhet.

Aspia äger ju DLN Payroll med verksamhet i Norge, Finland och Danmark. Hur ser expansionsplanerna ut i dessa länder?

Det är inget jag kan gå in på men utifrån den plattform vi har är det ju intressant att kunna jobba vidare. Vi fokuserar ju på den marknad där vi är, men närvaron genom DLN Payroll i Norge, Finland och Danmark kan ju naturligtvis underlätta att växa geografiskt, men även inom nya områden. Vi har delat in vårt erbjudande i några huvudområden; redovisning, lön och HR, skatt- och affärsrådgivning. Jag ser möjligheter att paketera och bredda rådgivningsaffären inom specifika områden, utöver de traditionella, och att utveckla olika former av digitala tjänster.

Nu har Aspia funnits i 1,5 år - hur har varumärket satt sig?

Vi mäter hela tiden och kan se att kännedomen ökar stadigt. Vi har ju draghjälp av vad som händer på marknaden och att vi ofta nämns i dessa sammanhang. Lite intressant är det att vi ju är marknadsledande i den formen vi är, men jobbar ändå ständigt med att öka kännedomen. Vi försöker hålla en hög närvaro ute på universitet och högskolor och har en ambition att vara top of mind på både kund- och medarbetarsidan.

Till sist – Har du någon dold talang?

Det kanske inte kan räknas som en talang, men jag är en hängiven morgonbadare. Jag försöker ta ett morgondopp varje morgon året runt, oavsett väder och vind, och var jag befinner mig. Det är så jag börjar min dag.

Om Ola Gunnarsson

Ålder: 53 år
Bor: på Lidingö men är född i Ängelholm
Familj: Gift med Lisa, fyra barn
Yrke: VD Aspia www.aspia.se
Fritid: Jag tränar mycket, all form av träning, helst utomhus; cyklar i skogen, paddlar kajak, åker skidor, springer och kombinerar gärna med lite Cross training både inne och ute. Som motvikt till all denna aktivitet läser jag gärna böcker.

Ulrika Avedal Åberg
Back To Top