Konferensdeltagare
Skatt & Ekonomiseptember 30, 2021

Det livslånga lärandet

Efter:Peter Berg

Att lära ut är nog det bästa sättet att lära sig. Låter det motsägelsefullt? För det första måste jag sätta mig in i ämnet ordentligt om jag ska kunna förklara det bra för andra. För det andra lär jag mig mycket av frågor från kursdeltagare och kollegor. Frågor som ofta visar mig nya infallsvinklar. 

I år är det 45 år sedan jag började arbeta i redovisningsbranschen och 40 år sedan jag startade egen verksamhet. Men jag blir aldrig fullärd, det är charmen i mitt yrke. 

Författare och föreläsare på heltid 

Peter Berg

Jag är redovisningskonsult. Auktoriserad sådan. Men för sju år sedan fick jag möjlighet att börja arbeta på heltid med mina favorituppgifter, att skriva och att lära ut. Jag blev författare och föreläsare på heltid, med inriktning på företagsekonomiska ämnen.  

Wolters Kluwer hade redan börjat anlita mig som föreläsare. De kopplade också ihop mig med förlagsverksamheten i Norstedts Juridik. Sedan dess har det blivit många kurser, för Wolters Kluwer och för andra arrangörer, samt tre böcker och ett antal fackartiklar för Norstedts Juridik. 

Ständigt lärande 

Det var en utmaning att hinna med i nyheterna inom redovisning och beskattning när jag var aktiv redovisningskonsult, med kunduppdrag för företagare. Jag tror att vi alla kan känna igen oss här. Jag känner också till kollegor som kommer till en gräns. De orkar inte längre ta in mera kunskap, utan slår sig till ro med att de har tillräckligt med erfarenhet för att klara jobbet ändå. 

Vi kan nog alla hamna där ibland, men det är mycket bedrägligt. Stannar jag upp i mitt lärande så blir mina kunskaper snabbt otillräckliga, eller direkt felaktiga. Och kunden får sämre råd, kanske till och med skadliga råd.  

Vänd informationströttheten till affärsmöjligheter 

Därför behöver vi hela tiden se till att skaffa oss kunskap löpande och utbyta erfarenheter. En viktig anledning är att vi har en stor portion mjuka värden i vår rådgivning. Många frågor har inte rätt eller fel svar, trots att kunderna förväntar sig det.  

I stället för att digna under de ständiga förändringarna kan vi göra dem till möjligheter. Ju bättre du bemästrar ditt arbete, desto större värde har det för dina kundföretag. Kunskap och förmågan att förmedla den är en konkurrensfaktor! 

Jag möter ibland inställningen att vi ska leverera vad kunden ha och att kunden alltid har rätt. Men att arbeta så kan vara att göra sina kunder björntjänster. Det är ju du som har kunskapen. Då kan din uppgift vara att säga emot ibland. Kan du argumentera lättförståeligt för din sak, samtidigt som du lyssnar på kunden, så får kunden ett bättre beslutsunderlag och blir ännu trognare byrån. 

Exempel: Bästa inkomstnivån för en företagare 
Vad är den bästa inkomstnivån för en företagare? Som anställd kan jag tycka att högsta möjliga lön är bäst, men som företagare behöver jag vårda ekonomin både i företaget och privat. Då kanske jag ändrar mig och tycker att lägsta skatt är bäst.  

Många företagare vill att inkomsten ska högst uppgå till gränsen för statlig skatt (brytpunkten). Men om jag får veta att inkomstgränsen för högsta möjliga pension (PGI-taket) bara ligger något över gränsen för statlig skatt, då kanske jag tänker om? 

2021 ligger gränsen för statlig skatt på 537 200 kr om du inte har fyllt 65 år vid inkomstårets början, och 596 800 kr om har fyllt 65 år. Gränsen för högsta pensionsgrundande inkomst är 550 000 kr, alltså 12 800 kr högre (gränsen 550 000 kr motsvarar högsta PGI på 511 500 kr efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften). 

Det kostar då 2 560 kr i statlig skatt att få högsta PGI om du inte har fyllt 65 år vid årets början. Jag skulle tycka att det är värt det. Och har du fyllt 65 år så kostar det ingen statlig skatt alls att uppnå högsta PGI. 
Källa: Min artikel ”Basbelopp för 2021” för redovisningshuset.se 

En annan företagare kanske lägger ribban lägre och väljer att sikta på inkomstgränsen för högsta möjliga sjukpenning (SGI-taket). Då kan det vara bra att känna till förslaget i budgeten för 2022 om att höja den gränsen, från åtta till tio prisbasbelopp. Och hur mycket är det?  

Enligt regeringens förslag ska SGI-taket höjas 2022 från 8 till 10 prisbasbelopp. En höjning med nästan 100 000 kr, från 386 400 kr till 483 000 kr. Högsta sjukpenning per dag ökar i så fall med drygt 200 kr, från 821 kr till 1 027 kr. 
Källa: Min artikel Högre sjukpenning från 2022 med rätt planering på redovisningshuset.se 

Optimera mera 

Diskutera gärna företagarens löneuttag, ifrågasätt och lyssna. Det som blir rätt för en företagare stämmer inte för den andre företagaren. Vi inser snart att det inte handlar om vare sig maximering eller minimering, utan snarare om optimering. Det är charmen i att vara företagare. 

Jag har skrivit en bok om detta, Resultat- och inkomstplanering. Boken gavs ut av Norstedts Juridik 2015. Här beskriver jag de olika parametrarna för att ge varje läsare verktygen att göra sin egen bedömning.  

Lära mig mera 

Jag som själv håller många kurser brukar gå som deltagare på Wolters Kluwers årliga Skattedagar. Jag håller också företagsanpassade nyhetsdagar för Wolters Kluwer och andra. Mycket utvecklande! 

I början av pandemin var oron stor hos alla, även hos mig. Men jag har aldrig varit så fullbokad med utbildningar som åren 2020-2022. Ja, jag är fullbokad även nästa år redan nu. Intresset för utbildningar på distans har varit överväldigande. Men vi är många som njuter av att nu börjar utbildningarna med fysisk närvaro komma igång igen. 

Se till att underhålla ditt kunskapskapital, på distans eller i kurslokal, om regelnyheter och om programvaruhantering. Låt oss alla ha mottot Lära mig mera! 

Peter Berg är författare och föreläsare i företagsekonomiska ämnen. Han driver ekonomibloggen consultjourney.com. I slutet av 2020 gav Norstedts Juridik ut hans lärobok för högskolorna Externredovisning

Peter Berg
Back To Top