1 augusti 2022

Ukrainas utveckling och Wolters Kluwers svar

Världen har bevittnat invasion av Ukraina med växande fasa och misstro. Wolters Kluwer står på Ukrainas och det internationella samfundets sida och fördömer denna oförsvarliga aggression, som har skapat en humanitär kris i hjärtat av Europa.

Wolters Kluwer har noggrant övervägt framtiden vad gäller våra kundrelationer i Ryssland och Belarus, där vi har ett begränsat engagemang, och framför allt hur våra agerande skulle påverka människorna i regionen. Vi har slutat att göra affärer i Ryssland och Belarus, med undantag för vissa av våra hälsovårdsprodukter där det finns tvingande humanitära skäl.

Vi fortsätter att stödja Ukraina och regionen på många sätt. Den lokala personalen i den direkt drabbade regionen och resten av vår personal i Europa och runt om i världen erbjuder ett brett utbud av stöd, inklusive ekonomiskt stöd, bostäder, förnödenheter, kläder, utrustning och arbetsplatser med mera.

Våra hälsovårdsteam team inom Hälsa ger kontinuerlig kundåtkomst till UpToDate för vårdgivare i Ukraina och den behövande regionen och deltar i Research4Life, en del av WHO:s Hinari-program, för att ge medicinska institutioner i Ukraina tillgång till journalinnehåll.

Vår avdelning för juridik gör juridiska forskningsresurser tillgängliga för advokater så att de kan hjälpa ukrainska flyktingar. Wolters Kluwer ger också betydande donationer till hjälporganisationer som stödjer flyktingar och andra som drabbats av Rysslands invasion, såsom Röda Korset.

Karriär

Wolters Kluwer stödjer Ukraina och välkomnar kandidater som har flytt kriget. Vi har karriärmöjligheter inom en mängd olika teknikområden, mestadels i Polen och Rumänien men också andra lediga tjänster i andra delar av EU. Vi kommer att arbeta med att snabba upp rekryteringsprocessen och ge stöd för att hitta boende till kandidaterna och deras familjer som en del av introduktionsprocessen. Wolters Kluwer är ett företag som värdesätter mångfalden av bakgrunder och erfarenheter hos kollegor runt om i världen.

Besök Karriärer på Wolters Kluwer för att se lediga jobb.

Back To Top