8 April 2022

Ukrainas utveckling och Wolters Kluwers svar

Världen har bevittnat invasion av Ukraina med växande fasa och misstro. Wolters Kluwer står på Ukrainas och det internationella samfundets sida och fördömer denna oförsvarliga aggression, som har skapat en humanitär kris i hjärtat av Europa.

Wolters Kluwer har noggrant övervägt framtiden för våra kundrelationer i Ryssland och Vitryssland, där vi har ett begränsat fotavtryck, och framför allt vad våra handlingar skulle innebära för människor i regionen. Vi har slutat att göra affärer i Ryssland och Vitryssland förutom för vissa av våra hälsoprodukter där det finns tvingande humanitära skäl.

Vi fortsätter att stödja Ukraina och regionen på många sätt. Den lokala personalen i den direkt drabbade regionen och resten av vår personal i Europa och runt om i världen erbjuder ett brett utbud av stöd, inklusive ekonomiskt stöd, bostäder, förnödenheter, kläder, utrustning och arbetsplatser med mera.

Våra team inom Hälsa ger kontinuerlig kundåtkomst till UpToDate för vårdgivare i Ukraina och den behövande regionen och deltar i Research4Life, en del av WHO:s Hinari-program, för att ge medicinska institutioner i Ukraina tillgång till journalinnehåll.

Inom Juridik gör vi juridiska forskningsresurser tillgängliga för advokater så att de kan hjälpa ukrainska flyktingar. Wolters Kluwer ger också betydande donationer till hjälporganisationer som stödjer flyktingar och andra som drabbats av Rysslands invasion, såsom Röda Korset.

Karriär uttalande

Wolters Kluwer stödjer Ukraina och välkomnar kandidater som har fördrivits av kriget. Vi har karriärmöjligheter inom en mängd olika teknikroller, med centra i Polen och Rumänien tillsammans med andra lediga tjänster i hela EU, och kommer att arbeta med kandidater för att snabba upp rekryteringsprocessen och ge stöd för vidarebosättning av dem och deras familjer som en del av introduktionsprocessen. Wolters Kluwer är ett företag som värdesätter mångfalden av bakgrunder och erfarenheter hos kollegor runt om i världen. Besök Karriärer på Wolters Kluwer för att se lediga jobb.

Besök Karriärer på Wolters Kluwer för att se lediga jobb.

Back To Top