Acces exclusiv la conținutul premium al universuljuridic.ro: editoriale, opinii, articole și jurisprudență

Beneficiile tale

Repertoriu zilnic, cu cele mai relevante informații

Conținutul FUJP este indexat în platforma Sintact.ro și poate fi găsit și cu ajutorul celui mai bun motor de căutare dintr-o platformă legislativă din România.

Articolele premium sunt corelate cu legislația și jurisprudența (peste 14 milioane de hotărâri judecătorești), disponibilă în Sintact.ro.

Ce îți oferă Flux Universul Juridic Premium
»   Peste 10.000 de pagini de articole juridice atent selecționate prin intermediul colectivului redacțional Universul Juridic și segmentate pe materii de interes: achiziții publice; arbitraj și mediere; drept administrativ și constituțional; drept civil și procesual civil; executare silită; dreptul familiei; drept financiar, fiscal și bancar; drept internațional; drept penal și procesual penal; proprietate intelectuală; dreptul muncii și dialogului social; societăți, afaceri și insolvență.

»   Peste 500 de autori consacrați, specialiști reputați și profesioniști desăvârșiți ce alcătuiesc colectivul de autori Universul Juridic și care publică opinii avizate pe diverse probleme de drept

Articole


Publicate de personalitățile din mediul juridic – profesori, magistrați, avocați, notari, executori etc.

Jurisprudență


Jurisprudența relevantă, atent selectată, structurată coerent și organizată în funcție de problemele de drept abordate.  Spețele sunt rezumate și realizate în colaborare cu instanțele din România, sub semnătura celor mai importanți specialiști în domeniu.

Opinii


Secțiune dedicată celor mai relevante și actuale informații din domeniul juridic, comentate de juriști recunoscuți ca fiind specializați în anumite ramuri ale dreptului românesc.

Back To Top