in-numele-legii-ceaus
Legal09 august, 2021

Înfăptuirea justiției, în numele legii

Articol semnat de Av. Andreea Ceauș

Înfăptuirea justiției, în numele legii, are semnificația că actul de justiție izvorăște din normele legale, iar forța lui executorie derivă tot din lege. 
Decizia nr. 972/21 noiembrie 2012 a Curții Constituționale

„Justiția se înfăptuiește în numele legii. Realizarea justiției nu poate fi un act subiectiv, pro causa, al judecătorului, ci unul obiectiv, imparțial, derivat din raportarea la lege a situației de fapt. Abaterea de la această rigoare constituțională – raportarea exclusivă la lege, bazată pe motive de subiectivitate, poate fi sancționată prin intermediul căilor de atac prevăzute de lege împotriva hotărârii judecătorești.

Înfăptuirea justiției, în numele legii, are semnificația că actul de justiție izvorăște din normele legale, iar forța lui executorie derivă tot din lege. Altfel spus, hotărârea judecătorească reprezintă un act de aplicare a legii pentru soluționarea unui conflict de drepturi sau interese, constituind un mijloc eficient de restabilire a ordinii de drept democratice și de eficientizare a normelor de drept substanțial. Datorită acestui fapt, hotărârea judecătorească – desemnând tocmai rezultatul activității judiciare – reprezintă fără îndoială, cel mai important act al justiției.”

Mai sus, am expus două paragrafe ce mi-au atras atenția în mod plăcut din Decizia nr. 972/21 noiembrie 2012 a Curții Constituționale 1. Nu doar că exprimă de-o manieră simplă, ce presupune activitatea instanțelor de judecată, însă cred că pot contribui și la creșterea încrederii oamenilor în actul de justiție.  

De asemenea, foarte frumos s-a reținut că „în hotărâre vorbește Justiția și nu judecătorul, iar justiția își spune cuvântul ei, care se cuvine să fie numai al ei.”

 
1 Decizia nr. 972 din 21 noiembrie 2012 referitoare la sesizarea formulată de președintele Consiliului Superior al Magistraturii privind existența unui conflict juridic de natură constituțională între autoritatea judecătorească, reprezentată de Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de o parte, și autoritatea legiuitoare, reprezentată de Senatul României, pe de altă parte, emitent Curtea Constituțională publicată în Monitorul Oficial nr. 800 din 28 noiembrie 2012.

2 Vintilă Dongoroz, Metoda tehnico-juridică în știința dreptului penal, p. 127.

Articol documentat prin platforma profesională
de cercetare juridică Sintact.ro
Descoperă documentarea juridică digitală
Articol documentat cu ajutorul platformei legislative Sintact.ro de către av. Andreea Ceauș
DOCUMENTARE JURIDICĂ

Sintact.ro

Cea mai vastă bază de informații juridice

Obține maximum din documentarea juridică

Back To Top