WebinarJuridicCorporativConformitate

Protecția secretelor comerciale cu Sonia Florea

30 martie 2022, orele 14:00 – 17:00
Online
Webinarul abordează probleme legate de protecția prin secret comercial a diverselor categorii de informații de afaceri, având în vedere cazuri concrete din practica întreprinderilor și din jurisprudență. 

Participanții vor putea înțelege:

  • ce este secretul comercial, sau know-how-ul, și care sunt condițiile în care o informație de afaceri ar putea fi protejată prin secret comercial,
  • care sunt măsurile practice prin care o informație poate fi protejată în concret,
  • care este protecția legală conferită prin secretul comercial,
  • care sunt avantajele și care sunt riscurile protecției prin secret comercial față de protecția prin alte drepturi de proprietate intelectuală (cum ar fi brevetul de invenție),
  • dacă și cum pot fi exploatate comercial informațile de afaceri protejate prin secret comercial,
  • ce se poate acționa în cazul în care secretele comerciale sunt dezvăluite și utilizate ilegal.

Sonia-Florea_speaker-event-roSonia Florea Avocat, consilier în proprietate industrială, arbitru CCIR


Avocat, consilier în proprietate industrială, arbitru al Camerei de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și al Centrului de Arbitraj și Mediere al Organizației Mondiale pentru Protecția Proprietății Intelectuale. Lector INPPA la disciplinele drept civil și drept procesual civil, dreptul proprietății intelectuale.
Back To Top