ConferințăLegalFinanceCorporativTaxe și contabilitate

Perspectives of European Business Law

18 martie 2022, de la ora 09:00
Hibrid

Conferința este organizată de Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București împreună cu Asociația Română de Dreptul Afacerilor și reprezentanți de marcă ai principalelor organizații profesionale din domeniu, dar și cadre didactice și practicieni. Mai multe detalii privind organizatorii se pot găsi pe site conferință: www.europeanbusinesslaw.rsbl.ro.

Anul acesta, Conferința se va desfășura într-un format hibrid: atât online, cât și în cadrul Academiei de Studii Economice și va aborda mai multe subiecte importante relevante în context european: dreptul societar, piața unică, concurența, dreptul european al contractelor, drept fiscal, drept bancar, dreptul muncii, dreptul consumatorilor și drept penal.

Conferința se adresează practicienilor, cercetătorilor, doctoranzilor și cadrelor universitare și reprezintă o platformă pentru dezbateri. Vor fi acceptate atât lucrările practice, cât și cele teoretice, care urmăresc să inițieze dezbateri interesante în domeniul dreptului afacerilor.

La conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care doresc doar să audieze dezbaterile.

Participarea în calitate de speaker sau auditor este gratuită, conferința neavând o taxă de înregistrare.

Lucrările conferinței vor fi difuzate gratuit pe canalul Juridice.ro și Wolters Kluwer, dar și pe canalele social media ale facultății.

Lucrările susținute în cadrul Conferinței se vor regăsi într-una din următoarele publicații:

  • Revista „Dreptul” – cea mai veche revistă de drept din România, cunoscută la nivel național și internațional (indexată BDI în  Ebsco, CEEOL)
  • Tribuna Juridică, indexată în Web Of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters) și Scopus.
  • Romanian Business Law Review – publicația conferinței – care se va lansa cu ocazia acestei ediții
  • Revista „Curierul fiscal” - publicată de Editura C.H. Beck, indexată BDI (Ebsco, Heinonline)
  • Revista Română de Dreptul Afacerilor, publicată de Wolters Kluwer, indexată în EBSCO Essentials, ProQuest.com, HeinOnline
  • Conference Proceedings volume under the Bucharest University of Economic Studies Publishing House

Date importante:

  • 6 martie 2022: trimiterea formularului de participare completat. Formularul de participare poate fi completat fie cu titlul și rezumatul lucrării care va fi susținută la conferință;
  • 10 martie 2022: trimiterea textului integral al lucrării științifice;
  • 16 martie 2022: confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.
Perspectives of European Business Law
18 martie 2022, de la ora 09:00
Back To Top