WebinarLegal

Litigii retrocedări. Fond funciar

23 IUNIE 2021 | 14:00 – 17:00
Online
Webinarul are ca scop prezentarea principalelor probleme legate de procesul de retrocedare a terenurilor și litigiile de fond funciar: legislația aplicabilă, termene, obligațiile comisiilor locale și județene de stabilire a dreptului de proprietate privată. Vor fi oferite exemple concrete de litigii din domeniul fondului funciare.

Va fi detaliat sistemul integrat de cadastru și carte funciară și procedura de înscriere. De asemenea, vor fi prezentate aspecte legate de proprietatea publică a statului și a unităților administrativ teritoriale și surse de litigii legate de acestea.

Botond-Jzsef-Rkossy-speaker-event-ro Dr. ing. Botond József Rákossy Expert tehnic judiciar
Dl. dr. ing. Botond József Rákossy a absolvit Facultatea de Geodezie din cadrul Institutului de Construcții București în anul 1987. A obținut titlul de doctor în cadastru în anul 1995, la Universitatea de Silvicultură de Sopron, Ungaria. Este expert tehnic judiciar de 30 de ani, perioadă în care a întocmit peste 850 rapoarte de expertiză tehnică judiciară în domeniul cadastrului și a topografiei, pentru mai multe instanțe. Deține funcția de director general al unei societăți pe acțiuni din domeniu cu o vechime de 29 de ani și o bogată experiență în special în domeniul cadastrului energetic și al proprietății publice.

A deținut funcția de director general adjunct al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Este autor al Atlasului Ilustrat Harghita care conține, printre altele, hărțile tuturor localităților din județ, precum și al cărții intitulate „Cadastru și carte funciară - Între lege și tocmeală” - o analiză critică a legislației din domeniu.
Litigii retrocedări. Fond funciar
23 iunie 2021, 14:00 – 17:00, online
Back To Top