WebinarTaxe și contabilitateFinanceCompliance

Aspecte privind închiderea exercițiului financiar 2021

02 martie 2022, orele 14:00 – 18:00
Online

În cadrul webinarului, propunem prezentarea procesului de închidere a exercițiului financiar, contabil și fiscal, cu accent pe modificările fiscale publicate în anii 2020 și 2021.

Astfel, vor fi discutate lucrările premergătoare închiderii exercițiului financiar, inclusiv dezbaterea cerințelor legislative privind categoriile de entități raportoare, formatele situațiilor financiare și auditul acestora;

  • Evaluarea principalelor poziții bilanţiere, conform OMFP 182/2014;
  • Aspecte fiscale privind închiderea unui exercițiu financiar conform Codului Fiscal; 
  • Profit fiscal curent și distribuirea rezultatului exercițiului.

Temele propuse vor conține și aplicații practice.

Așa cum ne-am obișnuit deja, închiderea unui exercițiu financiar, în cazul în care entitatea nu abordează, prin politici și proceduri contabile, o închidere de perioadă completă, reprezintă o suită de lucrări care creează stres.

Închiderea unui exercițiu financiar are o deosebită importanță pentru conducerea entității, deoarece reprezintă baza strategiilor de afacere și bugetare viitoare. Astfel că toate lucrările aferente închiderii unui exercițiu financiar sunt obligatorii, dintre acestea amintind:

  • Inventarierea partimoniului cu evidențierea rezultatelor inventarierii în contabilitate și, implicit, în situațiile financiare;
  • Înregistrarea în contabilitate a estimărilor de cheltuieli aferente exercițiului financiar care se închide și care vor fi facturate în exercițiul financiar următor;
  • Estimarea penalităților și înregistrarea acestora, atât a celor comerciale, prevăzute în contractele încheiate cu partenerii, dar și cele aferente plăților cu întârziere de taxe și impozite (dacă este cazul);
  • Calculul de impozit pe profit;
  • Repartizarea rezultatului exercițiului financiar;
  • Elaborarea situațiilor financiare și auditarea lor, dacă este cazul;
  • Aprobarea situațiilor financiare și depunerea acestora
Toate aceste lucrări sunt reglementate prin diferite acte legislative emise de ministerul de Finanțe care prevăd reguli stricte, ele fiind subiectul de dezbatere în webinarul propus.

Cerasela-Dragos-speaker-event-ro Cerasela Dragoș, Consultant fiscal autorizat


Lectorul Cerasela Dragoș are o vastă experiență în consultanța financiar, contabilă și fiscală, cariera sa începand în Arthur Andersen, dezvoltându-se în Ernst & Young, BakerTilly și alte companii de consultanță.

De-a lungul carierei sale de consultant și senior manager, Cerasela a fost implicată în proiecte precum: Managementul externalizării serviciilor de contabilitate, fiscalitate și salarizare pentru diverse companii multinaționale/ locale (arii de acoperire: statutar, contabilitate de gestiune, controlling, etc); pregătirea manualelor de politici contabile/ proceduri de lucru; Contabilitate fiscală și asistență la controale fiscale; proiecte de Due Dilligence și lichidare; implementare de SAP și alte sisteme informatice; seminarii/ programe de instruire adaptate susținute intern (în cadrul companiilor), dar și clienților externi; managementul combinării de business Petrom-OMV din partea consultantului Ernst& Young.
Back To Top