WebinarLegal

Directive UE care modifica esențial condițiile de muncă începând din august 2022 cu Răzvan Popescu

11 iulie 2022, orele 13:00 – 16:00, online
Online
În prezent, legislația muncii se află la o răscruce de drumuri, modificările survenite, atât la nivel național, cât și la nivel european, schimbând radical viziunea asupra raporturilor de muncă.

Astfel, legislația muncii a mers în direcția flexibilizării raporturilor de muncă în timp ce jurisprudența europeană în materie socială a condus la modificarea legislației naționale. Modificările  legislative din ultimii ani, datorate într-o bună măsură pandemiei care a cuprins întreaga societate, au afectat și desfășurarea clasică a raporturilor de muncă, astfel încât, în prezent, se pune problema când se va reveni la „normalitate”, dar, mai ales, cum vor arăta de acum înainte relațiile de muncă, în noua normalitate socială. Directiva 2019/1152 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în UE și Directiva 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor, care se vor aplica începând cu luna august 2022, propun o nouă viziune asupra raporturilor de muncă, modificând semnificativ legislația în vigoare.
Radu-Razvan-Popescu-speaker-event-roRadu-Răzvan Popescu, Prof. univ. dr. av.
Este avocat şi cadru didactic în învăţământul juridic superior, cunoscut în calitate de specialist în domeniul dreptului muncii și securităţii sociale, precum şi în dreptul penal al muncii. Este autorul a peste 40 de cărţi şi studii de specialitate.

Este doctor în Dreptul muncii şi conferenţiar universitar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din Bucureşti precum și la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative.

De asemenea, este formator la Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Institutul Notarial Român și Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Are experienţă practică şi didactică de peste 20 ani în domeniul dreptului.
Back To Top