WebinarLegalComplianceTaxe și contabilitate

Contracte individuale de muncă atipice cu Radu Pătru

14 iulie 2022, orele 13:00 – 16:00
Online
În webinarul intitulat „Contracte individuale de muncă atipice prevăzute de Codul muncii. Contractul individual de muncă pe durată determinată; Contractul individual de muncă cu timp parțial; Munca prin agent de muncă temporară” vor fi abordate din perspectivă teoretică și practică următoarele trei contracte: contractul individual de muncă pe durată determinată, contractul individual de muncă cu timp parțial (part time) și munca prin agent de muncă temporară.

Aceste contracte, denumite și atipice, deoarece se abat de la regula încheierii contractului individual de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, sunt deosebit de relevante pentru mediul de afaceri, fiind o soluție de încadrare a forței de muncă, inclusiv în situații incerte din punct de vedere economic, atunci când încheierea contractelor individuale de muncă tipice ridică probleme, în principal pentru angajatori.

Fiind excepții de la regulă, încheierea acestor contracte individuale de muncă poate avea loc doar în condițiile stabilite de lege.

În cadrul webinarului, vor fi prezentate aspecte teoretice și practice referitoare la cele trei contracte amintite mai sus: în ce condiții pot fi încheiate, regimul juridic specific privind executarea acestora, încetarea lor, dar și aspecte practice controversate la care trebuie să ne raportăm în practică.
radu-stefan-patru-speaker-event-ro Radu Pătru, Peste 15 ani de experiență de predare în Dreptul muncii
Radu-Ștefan Pătru este cadru didactic universitar cu experiență de predare în domeniul Dreptului muncii (15 ani).
Doctor în Dreptul muncii (din anul 2014) și absolvent de studii postdoctorale (2021) în domeniul Dreptului muncii în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Experiență în domeniul trainingului (formare profesională în domeniul Dreptului muncii) și a consultanței specializate în același domeniu.

Participant la numeroase evenimente științifice, conferințe naționale și internaționale cu publicarea comunicărilor în volumele colective.

Keynote speaker în cadrul unor prestigioase conferințe științifice din țară și din străinătate.

Autor de monografii, cursuri, studii, articole, enciclopedii, publicate în edituri prestigioase.
Contracte individuale de muncă atipice prevăzute de Codul muncii
14 iulie 2022, orele 13:00 – 16:00, online
Back To Top