WebinarLegalTaxe și contabilitateCompliance

Contractul individual de muncă și convenția civilă de prestări servicii cu Răzvan Popescu

07 aprilie 2022, orele 13:00 – 16:00
Online
Scopul acestui webinar este tocmai acela de a scoate în evidență pașii care trebuie urmați în cazul în care părțile se confruntă cu problemele pe care le ridică tipul de contract încheiat (ce contract alegem să încheiem?), cumulul acestor contracte, modalitatea de prestare a muncii/ serviciilor și de plată a salariului/ indemnizației aferente, precum și impozitarea acestor contracte.

Tematica webinarului:

  • tipuri de contracte individuale de muncă: pe durată determinată și nedeterminată, cu normă întreagă și cu timp parțial, cu locul muncii la sediul angajatorului, la domiciliul salariatului sau în alt loc de muncă neorganizat de către angajator;
  • cumulul de contracte la același angajator sau la angajatori diferiți;
  • drepturile aferente fiecărui contract;
  • cumulul pensiei cu salariul;
  • convenția civilă de prestări servicii;
  • contractul de cesiune drepturi de autor;
  • plata asigurărilor de sănătate aferente tipului de muncă prestată.
Radu-Razvan-Popescu-speaker-event-roRadu-Răzvan Popescu, Prof. univ. dr. av.
Este avocat şi cadru didactic în învăţământul juridic superior, cunoscut în calitate de specialist în domeniul dreptului muncii și securităţii sociale, precum şi în dreptul penal al muncii. Este autorul a peste 40 de cărţi şi studii de specialitate.

Este doctor în Dreptul muncii şi conferenţiar universitar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din Bucureşti precum și la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative.

De asemenea, este formator la Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Institutul Notarial Român și Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Are experienţă practică şi didactică de peste 20 ani în domeniul dreptului.
Contractul individual de muncă și convenția civilă de prestări servicii. Modalități distincte de prestare a muncii
07 aprilie 2022, orele 13:00 – 16:00, online
Back To Top