WebinarLegalCorporativ

Contractul individual de muncă. Lector Radu Pătru

10 martie 2022, orele 13:00 – 16:00
Online
Webinarul are ca obiect analiza clauzelor de confidențialitate și de neconcurență sub aspectul regimului juridic al acestora, din perspectivă teoretică și practică.

Neconcurența și confidențialitatea sunt două elemente importante în materia relațiilor de muncă, alcătuind obligația legală de fidelitate a salariaților față de angajator pe durata executării contractului individual de muncă, existând posibilitatea de a fi asumate și sub formă de clauze contractuale, în condițiile legii.

Reușita unei afaceri și bunul mers al companiei pot depinde, printre altele și de modul de gestionare a acestor clauze de către angajator.

Webinarul își propune să ofere o imagine clară și utilă asupra specificului clauzelor de neconcurență și de confidențialitate și a rolului lor în cadrul contractului individual de muncă.
radu-stefan-patru-speaker-event-ro Radu Pătru, Peste 15 ani de experiență de predare în Dreptul muncii
Radu-Ștefan Pătru este doctor în drept, lector universitar la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București, titular la disciplinele Dreptul muncii și Dreptul afacerilor.

Dl. Pătru are experiență în învățământul superior și în domeniul juridic, începând cu anul 2006, în paralel, desfășurând activitate în domeniul consultanței, activând și ca trainer în domeniul Dreptului muncii.

A absolvit Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu din București (2005), șef de promoție, urmând studii postuniversitare și de master, cu titlu de exemplu: Master la Universitatea din București, Facultatea de Filosofie, Specializarea Drept comunitar și Studii Europene (2007).

Este doctor în drept al Academiei de Studii Economice din București cu teza Contractele și acordurile colective de muncă, (2014), urmând și Studii Postdoctorale în domeniul Dreptului muncii la Școala postdoctorală Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București cu tema intitulată Exercițiul drepturilor colective ale lucrătorilor în dreptul românesc (2018 – 2021).
Webinar
Contractul individual de muncă. Lector Radu Pătru
Online
10 martie 2022, orele 13:00 – 16:00
Lector webinar: Radu Pătru
Mă înscriu
Back To Top