WebinarLegalCorporativ

Contractul individual de muncă. Lector Radu Pătru

10 martie 2022, orele 13:00 – 16:00
Online
Webinarul are ca obiect analiza clauzelor de confidențialitate și de neconcurență sub aspectul regimului juridic al acestora, din perspectivă teoretică și practică.

Neconcurența și confidențialitatea sunt două elemente importante în materia relațiilor de muncă, alcătuind obligația legală de fidelitate a salariaților față de angajator pe durata executării contractului individual de muncă, existând posibilitatea de a fi asumate și sub formă de clauze contractuale, în condițiile legii.

Reușita unei afaceri și bunul mers al companiei pot depinde, printre altele și de modul de gestionare a acestor clauze de către angajator.

Webinarul își propune să ofere o imagine clară și utilă asupra specificului clauzelor de neconcurență și de confidențialitate și a rolului lor în cadrul contractului individual de muncă.
radu-stefan-patru-speaker-event-ro Radu Pătru, Peste 15 ani de experiență de predare în Dreptul muncii
Radu-Ștefan Pătru este cadru didactic universitar cu experiență de predare în domeniul Dreptului muncii (15 ani).
Doctor în Dreptul muncii (din anul 2014) și absolvent de studii postdoctorale (2021) în domeniul Dreptului muncii în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Experiență în domeniul trainingului (formare profesională în domeniul Dreptului muncii) și a consultanței specializate în același domeniu.

Participant la numeroase evenimente științifice, conferințe naționale și internaționale cu publicarea comunicărilor în volumele colective.

Keynote speaker în cadrul unor prestigioase conferințe științifice din țară și din străinătate.

Autor de monografii, cursuri, studii, articole, enciclopedii, publicate în edituri prestigioase.
Clauzele de neconcurență și de confidențialitate în contractele individuale de muncă. Aspecte teoretice și practice
10 martie 2022, orele 13:00 – 16:00, online
Back To Top