WebinarLegal

Acțiuni judiciare împotriva întreprinderilor publice 

27 mai 2021 | 14:00 – 17:00
Online
Webinarul Specificul acţiunilor judiciare îndreptate împotriva întreprinderilor publice îşi propune să trateze problemele de drept procesual (competenţă vs inadmisibilitate, calitate procesuală, interes procesual etc) şi de drept material (cauze specific de nulitate ale actului juridic, natura juridică a actului etc.) din perspectiva Legii nr. 554/2004, Legii nr. 215/2001 - Codul administrativ şi OUG nr. 109/2011 raportat la practica judiciară actuală. 

Citește și Agenda webinarului ›

Cosmin-Sovar-speaker-event-ro Cosmin Șovar Specialist în domeniul litigiilor
Cosmin are o experiență consistentă în domeniul litigiilor, reprezentând cu succes atât persoane de drept privat, cât și autorități publice în litigii între profesioniști, de contencios administrativ, de muncă sau privind măsuri reparatorii în natură sau în echivalent pentru imobilele preluate abuziv.

Cosmin a gestionat cu succes şi litigii referitoare la raporturile dintre profesioniști și consumatori, în particular, cu privire la darea în plată a imobilelor, la caracterul abuziv al clauzelor contractuale sau la executarea silită a creanțelor bancare.

De asemenea, Cosmin este specializat în consultanţă cu privire la alegerea strategiei și măsurilor optime de recuperare a creanţelor și asistență pe întreg parcursul procedurilor de executare silită.

Cosmin a absolvit programul de masterat în drept privat aprofundat al Facultății de Drept al Universității din București și este autorul a numeroase articole juridice, fiind un invitat constant la dezbaterile profesionale.
Acțiuni judiciare împotriva întreprinderilor publice 
27 mai 2021, 14:00 – 17:00, online
Back To Top