Prawo15 października, 2016

Wolters Kluwer zaprasza na Kongres Edukacja i Rozwój 27 28102016 Warszawa

Wiecej informacji o Kongresie Edukcja i Rozwój

W tym roku głównym tematem Kongresu będą kierunki rozwoju edukacji i planowane zmiany w systemie oświaty, które dotyczyć będą szkół i przedszkoli, organów prowadzących i nadzoru, a także instytucji współpracujących. Najwyższej wagi jest również postęp prac w programach rządowych prowadzących do unowocześnienia i cyfryzacji szkół.
Niezmiennie ideą przewodnią Kongresów Edukacja i Rozwój jest budowa przyjaznego i efektywnego środowiska uczenia się poprzez kształtowanie warunków do pozytywnych motywacji w zdobywaniu wiedzy i rozwoju, wykorzystanie różnorodnych metod uczenia się oraz dzielenie się doświadczeniami w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i prawnych dla podnoszenia jakości edukacji.

Tematami przewodnimi, wokół których zbudowany jest program III Kongresu Edukacja i Rozwój są:

 • • Zmiany w systemie oświaty i ich wpływ na organizację edukacji w samorządach, przedszkolach
 •  szkołach.
 • • Rozwiązania prawne i organizacyjne wspierające efektywne zarządzanie oświatą.
 • • Przyjazne i efektywne środowisko uczenia się w wymiarze materialnym, społecznym
 • i psychologicznym.
 • • Edukacja szansą rozwoju regionów i kraju.


W trakcie trwania Kongresu rozstrzygnięty zostanie Konkurs Super Dyrektor Szkoły oraz Super Dyrektor Przedszkola, który ma na celu wyłonienie dyrektorów tworzących innowacyjne środowiska, podnoszące jakość edukacji. Konkurs organizowany jest przez czasopisma „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kady Oświatowej” oraz „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola” www.superdyrektor.pl

Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone konferencje:

 • • XVIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli – 27-28. 10. 2016 r.
 • • II Konferencja Edukacja w Samorządach – 27. 10. 2016 r.
 • • II Konferencja dla Nauczycieli – 28. 10. 2016 r.
 • • II Konferencja Psychologiczno-Pedagogiczna – 28.10.2015Program XVIII Krajowej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty (27-28.10.2016)

 • • Kierunki polityki państwa w zakresie Edukacji, projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący zmian systemu oświaty
 • • Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczący zmian w zakresie podstawy programowej, kwestii wychowawczych, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz statusu specjalistów w placówkach oświatowych
 • • Debata - Zmiany w systemie oświaty projektowane przez MEN - stanowiska przedstawicieli środowisk samorządowych, oświatowych, nauki i szkolnictwa wyższego i w kontekście rozwoju jednostek, regionów i kraju.
 • • Cyfryzacja Edukacji – wyzwania i szanse. Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Ministerstwo Cyfryzacji.
 • • Plany MEN w zakresie cyfrowej szkoły i edukacji. Stan obecny i projekty.
 • • Co stanowi istotę uczenia, co to jest odwrócona edukacja, czy edukacja cyfrowa jest potrzebna, najnowsze badania, rola nauczyciela Kognitywistyka - co wiemy o procesach uczenia się - odkrycia neurobiologii i psychologii na potrzeby edukacji
 • • Szkoła jako twierdza w nomenklaturze militarnej.
 • • Nowe spojrzenie na wolontariat w szkole. Co o nim wiemy - warunki rozwoju.
 • • Uwarunkowania dobrej kondycji zawodowej nauczycieli i dyrektorów
 • • Rozwiązanie Konkursu Super Dyrektor Szkoły i Super Dyrektor Przedszkola. Świętować też będziemy po raz drugi Dzień Dyrektora Szkoły i Dyrektora Przedszkola
 • W tym blok dla szkolnictwa zawodowego/branżowego (27-28.10.2016)
 • • Projekt zmian w szkolnictwie zawodowym Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • • Projekt zmian finansowania szkolnictwa zawodowego – wystąpienie eksperckie.
 • • Jak osiągnąć skuteczność i rozwój w modelu współpracy samorządu, edukacji i gospodarki. Dobre praktyki na przykładzie miasta Mielec i Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • • Dobre praktyki w nawiązywaniu współpracy szkół z zakładami pracy. Stwarzanie ze szkoły zawodowej środowiska pozytywnego wyboru dla młodzieży


Program II Konferencji Edukacja w Samorządach (27.10.2016)

 • • Kierunki polityki państwa w zakresie Edukacji, projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczący zmian systemu oświaty
 • • Debata - Zmiany w systemie oświaty projektowane przez MEN - stanowiska przedstawicieli środowisk samorządowych, oświatowych, nauki i szkolnictwa wyższego i w kontekście rozwoju jednostek, regionów i kraju
 • • Wielodziedzinowe Centrum Usług Wspólnych w praktyce
 • • Centra Usług Wspólnych – uwarunkowania prawne i organizacyjne:
 • - Ramy prawne w jakich może być prowadzona wspólna obsługa jednostek organizacyjnych samorządu w kontekście obowiązujących przepisów ustaw ustrojowych, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie oświaty, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • - Scenariusze tworzenia i przekształcania jednostek obsługujących (planowanie i przeprowadzanie poszczególnych etapów tworzenia lub przekształcania jednostek obsługujących w zależności od ich typu oraz zakresu wspólnej obsługi).
 • - Koszty tworzenia i funkcjonowania centrów usług wspólnych
 • - Podział kompetencji pomiędzy kierownikiem jednostki obsługiwanej jako osoby wykonującej czynności pracodawcy, a kierownikiem jednostki obsługującej, archiwizowanie dokumentacji kadrowej oraz obieg dokumentów pomiędzy jednostkami.
 • • Strategia rozwoju regionu w oparciu o rozwój edukacji - dobre praktyki – na przykładzie miasta Mielec
 • • Finansowanie projektów informatyzacji oświaty z Funduszy Unii Europejskiej Cyfryzacja Edukacji – wyzwania i szanse. Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Ministerstwo Cyfryzacji
 • W tym Blok dla szkolnictwa zawodowego/branżowego (27-28.10.2016)
 • • Projekt zmian w szkolnictwie zawodowym - MEN
 • • Projekt zmian finansowania szkolnictwa zawodowego - wystąpienie eksperckie.
 • • Jak osiągnąć skuteczność i rozwój w modelu współpracy samorządu, edukacji i gospodarki. Dobre praktyki na przykładzie miasta Mielec i Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • • Dobre praktyki w nawiązywaniu współpracy szkół z zakładami pracy. Stwarzanie ze szkoły zawodowej środowiska pozytywnego wyboru dla młodzieży


II Konferencja dla Nauczycieli (28.10.2016)

 • • Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczący zmian w zakresie podstawy programowej, kwestii wychowawczych, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz statusu specjalistów w placówkach oświatowych.
 • • Plany Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie cyfrowej szkoły i edukacji. Stan obecny i projekty.
 • • Co stanowi istotę uczenia, co to jest odwrócona edukacja, czy edukacja cyfrowa jest potrzebna, najnowsze badania, rola nauczyciela
 • • Kognitywistyka - co wiemy o procesach uczenia się - odkrycia neurobiologii i psychologii na potrzeby edukacji
 • • Szkoła jako twierdza w nomenklaturze militarnej.
 • • Uwarunkowania dobrej kondycji zawodowej nauczycieli i dyrektorów
 • • Bezpieczeństwo psychologiczne uczniów i jak je budować – rola nauczyciela, psychologa i pedagoga
 • • Szkoła dialogu - czyli o narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem
 • - sposoby komunikowania się, które pozwalają nauczycielowi nawiązać i podtrzymać skuteczny kontakt z uczniem
 • - wykorzystanie metody komunikowania się do włączania uczniów w proces uczenia się i brania odpowiedzialności za własny rozwój
 • - wykorzystanie dialogu do wspólnej pracy dorosłych pracy nad wychowaniem dzieci i młodzieży
 • • Tutoring w praktyce. Czym jest, jak można wdrażać tutoring w szkole – dobre praktyki
 • • Co stanowi istotę uczenia, co to jest odwrócona edukacja, czy edukacja cyfrowa jest potrzebna, najnowsze badania, rola nauczyciela
 • • Czy wolontariat w szkole może być obowiązkowy? Szanse i zagrożenia związane z wymuszoną dobrowolnością
 • • Uwarunkowania dobrej kondycji zawodowej nauczycieli i dyrektorów


II Konferencja Psychologiczno-Pedagogiczna (28.10.2016)

 • • Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej - zmiany w zakresie podstawy programowej, kwestii wychowawczych, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz statusu specjalistów w placówkach oświatowych
 • • Przegląd narzędzi diagnostycznych rozwoju poznawczego dziecka dla psychologów i pedagogów dostępnych na rynku polskim.
 • • Diagnoza Funkcjonalna
 • • Adaptacja testów i konsekwencje błędnej adaptacji testów
 • • Stosowanie narzędzi badawczych i diagnostycznych w pracy psychologa i pedagoga w szkole – okiem sceptyka
 • Ponadto zapraszamy na wykłady w strefie konferencji dla nauczycieli i dyrektorów.
 • • Bezpieczeństwo psychologiczne uczniów i jak je budować – rola nauczyciela, psychologa i pedagoga
 • • Szkoła dialogu - czyli o narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem
 • - sposoby komunikowania się, które pozwalają nauczycielowi nawiązać i podtrzymać skuteczny kontakt z uczniem;
 • - wykorzystanie metody komunikowania się do włączania uczniów w proces uczenia się i brania odpowiedzialności za własny rozwój;
 • - wykorzystanie dialogu do wspólnej pracy dorosłych pracy nad wychowaniem dzieci i młodzieży.
 • • Co stanowi istotę uczenia, co to jest odwrócona edukacja, Czy edukacja cyfrowa jest potrzebna, najnowsze badania, rola nauczyciela


Strefa EXPO – bezpłatna dla zwiedzających, z wieloma intersującymi prezentacjami i warsztatami
III Kongres Edukacja i Rozwój przygotowywany jest przez wydawnictwo Wolters Kluwer oraz wielu partnerów instytucjonalnych i biznesowych. Do współpracy zaprosiliśmy instytucje reprezentujące administrację publiczną, naukę i szkolnictwo wyższe, przemysł i biznes.

Wolters Kluwer jest największym wydawcą publikacji prawniczych i profesjonalnych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży edukacyjnej, prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw.
Wydarzenie organizowane jest we wsparciu merytorycznym i medialnym czasopism – Dyrektor Szkoły, Przed Szkołą, Samorząd Terytorialny, Finanse Komunalne, Państwo i Prawo, Personel Plus oraz portali www.oswiata.ABC.com.pl, www.samorzadlex.pl, www.student.lex.pl.
 

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top