Prawo08 listopada, 2023

LEX Monografie – nowości w aktualizacji październik 2023

W październiku 2023 r. do produktów LEX Monografie dołączyliśmy następujące publikacje:

  1. Bieńkowska E., Kulesza C., Mazowiecka L., Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem, wyd. IV, Fun. POP 2023
  2. Bojarski J. (red.), Daśko N. (red.), Lachowski J. (red.), Oczkowski T. (red.), Ziółkowska A. (red.) , Współczesne oblicze prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Violetcie Konarskiej-Wrzosek, WKP 2023
  3. Roszkiewicz J., Wykładnia in favorem libertatis jako wymóg konstytucyjny w świetle orzecznictwa, WKP 2023
  4. Zientara A., Prawnokarna ochrona przed nieuczciwą konkurencją w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, WKP 2023
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top