Prawo30 sierpnia, 2023

LEX Komentarze – nowości w aktualizacji sierpień 2023

W sierpniu 2023 r. do produktów LEX Komentarze dołączyliśmy następujące publikacje:

  1. Danecka D., Radecki W., Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, WKP 2023
  2. Dolnicki B. (red.), Samorząd województwa. Komentarz, WKP 2023
  3. Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze (art. 1-124), wyd. VI, WKP 2023
  4. Kisilowska H. (red.), Drogi publiczne. Komentarz, WKP 2023
  5. Matarewicz J., VAT. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top