Jog29 április, 2020

Jogszabályfigyelő: Salátatörvény a különleges jogállású szervekről szóló törvénnyel összefüggő módosításokról

Az Országgyűlés a 2020. április 6-ai ülésnapján fogadta el az egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi XIX. törvényt, amely egyebek mellett a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény nagyobb terjedelmű, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyetlen szakaszát érintő, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény kisebb terjedelmű módosítását is tartalmazza.

Joganyag: 2020. évi XIX. törvény egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról
Módosította:
Megjelent: MK 2020/70. (IV. 10.)
Hatályos: 2020. 04. 11., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01.
Megjegyzés: 26 törvény szabályait módosító jogszabálycsomag
Kapcsolódó témák keresése
Back To Top