Az önkormányzatokat ugyan törvényi keretek között rendkívül széles körű adóztatási jog illeti meg, ám ez a jog nem korlátlan. A költségvetés évről évre történő összeállításához fontos pontosan ismerniük a mozgásterüket, amely 2022-tól egyes esetekben módosult.  

Milyen mértékben érintette a törvények változása azokat a helyi adónemeket, amelyeket az önkormányzat bevezethet, illetve miként változtak az adómegállapítási jog korlátjai? Mindezt megtudhatja dr. Kovács Attila ügyvéd " Az önkormányzatok adóztatási hatásköre és annak korlátja" című ingyenesen letölthető anyagából. Ez a 22 oldalas írás az Adó-kódex szaklap Helyi adók 2022 című 2022/5. lapszámának egy részlete. 

Amennyiben Ön is szeretné jobban átlátni például    

  • az önkormányzatok ez évre vonatkozó adómegállapítási jogait, rendeletalkotási korlátjait, és azt, hogy ez milyen mértékben jelent változást az előző évhez képest, valamint 
  • a különleges gazdasági övezetbe sorolt területekkel összefüggő sajátos rendeletalkotási szabályokat és korlátokat;  
  • a 2022 elején módosult Htv. milyen rendeletalkotási és hatálybaléptetési korlátokat tartalmaz az önkormányzati képviselő-testületek számára (pl. helyi adó mértéke nem emelhető, új helyi adó nem vezethető be); 
  • a "non profit" szervezetek, az egyesületek és az alapítványok adómentességéhez kapcsolódó feltételeket 

akkor regisztráljon az űrlap kitöltésével és ingyenesen, e-mailben elküldjük Önnek dr. Kovács Attila ügyvéd, okleveles adószakértőnek “Az önkormányzatok adóztatási hatásköre és annak korlátja" című cikkét, amely     

  • számos példával segíti a helyi adózás változó szabályozásának gyakorlati megismerését. Olyan helyzetekben is útmutatást nyújt, amikor az adómegállapítási jogot és annak korlátait ugyanazon jogszabályhely (direkt vagy indirekt módon) tartalmazza, ám tiltó, illetve korlátozó normaszöveg hiányában nem egyértelmű a helyzet. 
  • elvi támpontokat nyújt valamennyi jogalkalmazónak (adózó, adózási szakember, adóhatóság) a napi feladatok szakszerű és hatékony ellátásához. 
     

 

Back To Top