V současné době na tvorbě programu intenzivně pracujeme a budeme ho průběžně doplňovat.

Úvodní plénum:

  • Zástupce MŠMT představí nový dlouhodobý záměr.
  • Zástupce ČŠI nás seznámí s aktuálními výsledky šetření.
  • Zástupce NPI zreviduje malé revize RVP v ICT a zhodnotí stav digitalizace škol.
  • Za zvuku fanfár vyhlásíme výsledky 10. ročníku Zlaté karabiny.

V rámci konference poběží souběžně přednášky v následujících sekcích:

1. Pedagogický lídr

Lídrem je ten, kdo dokáže vést druhé, tedy „jít v čele před ostatními“. Pedagogický lídr je vzorem a podporuje učící se kulturu školy. V úvahách o roli ředitele školy je proto otázka pedagogického leadershipu jedním ze zásadních témat. V příspěvcích a workshopech budeme mimo jiné hledat odpovědi na otázky: Kdo je pedagogickým lídrem? Na jaké své dovednosti a inteligence může zaměřovat pozornost? Jak ve škole vytvářet bezpečné prostředí a pečovat o klima? Jak a čím podporovat profesní učení? Zaměříme se i na nové trendy podpory ředitelů.  Představíme příspěvky z praxe škol, kde lídři zaměřují svou pozornost prioritně na dopad výuky na učení všech žáků ve škole.

2. Digitalizace škol a vnitřní procesy

Podíváme se na aktuální trendy digitálního vzdělávání, které ovlivňují globální svět vzdělávání, ale především na ty, které mají dopady a projevy v českých školách. O pedagogickém leadershipu se mluví všude, my si upřesníme, co znamená digitální pedagogický leadership, tedy co tato oblast přináší do práce ředitelů škol. Věnovat se budeme zajištění kybernetické bezpečnosti a právním požadavkům na školy souvisejícím s digitalizací. Velkým tématem bude umělá inteligence a její bezprostřední dopady na výuku učitelů. Chybět nemohou zkušenosti IT guru, jejichž konzultační nabídka je školám poskytována zdarma.

3. Školní a kariérové poradenství

Poradenství ve školství nabízí širokou škálu možností – poradenství individuální i skupinové, s dětmi, dospívajícími i dospělými, s žáky, učiteli i rodinami, zaměřené na studium, vztahy, osobní rozvoj a mnoho dalšího. Svébytnou oblastí je také kariérové poradenství, které v posledních letech získává nové rozměry a rozvíjí se v souladu se světovými trendy. Sekce školního poradenství proto nabídne přednášky a workshopy ze všech koutů i zákoutí školního poradenství. Představí příklady dobré praxe, pozoruhodné výzkumné studie zaměřené do poradenské oblasti, efektivní a vědecky prověřené metody práce, ucelené intervenční a poradenské programy i diagnostického nástroje, které mohou poradenství obohatit a dále rozvíjet. Mezi přednášejícími očekáváme zástupce školních poradenských pracovišť, školských poradenských zařízení i mnohých nestátních poradenských institucí, které se zabývají školstvím.

4. Inovace ve vzdělávání

5. Předškolní vzdělávání

6. Umělecké vzdělávání

Back To Top