1. ročník konference je za námi a my nyní usilovně pracujeme na programu 2. ročníku konference. Než vám je postupně začneme odkrývat, pojďme se společně podívat na témata ročníku 2023. 

Program konference Škola jako místo setkávání 2023

Úvodní plénum 

Zahájení konference  Mikuláš Bek, ministr školství
Zástupce MŠMT představí nový dlouhodobý záměr   Jiří Nantl, náměstek ministra školství
Inovace v podpoře škol ze strany České školní inspekce  Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor
Trendy digitálního vzdělávání  Ondřej Neumajer, NPI ČR
Vývoj dětí s rizikem směrem ke školnímu selhávání či naopak úspěchu      Irena Smetáčková, Anna Páchová, PedF UK  
O pomoci tam, kde je to potřeba   Klára Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva 
Vyhlášení výsledky 10. ročníku Zlaté karabiny  

 

V rámci konference poběží souběžně přednášky v následujících sekcích:

1. Pedagogický lídr

Lídrem je ten, kdo dokáže vést druhé, tedy „jít v čele před ostatními“. Pedagogický lídr je vzorem a podporuje učící se kulturu školy. V úvahách o roli ředitele školy je proto otázka pedagogického leadershipu jedním ze zásadních témat. Tématu lídrovství budou ve dvou blocích věnovány čtyři přednášky a dvě diskuse s odborníky. V první části budou prezentovat Monika Puškinová, která se bude věnovat právním základům pedagogického vedení školy, a Jan Voda, který vystoupí s prezentací s názvem Jaký lídr chceme být? Navazovat bude moderovaná diskuse tří hostů na téma: Jak se pozná lídr, který zaměřuje svoji pozornost na pedagogický rozvoj školy, podle čeho se pozná škola, kterou vede lídr? Účast na diskuzi přislíbili pánové Břetislav Svozil, Jan Břížďala a Tomáš Feřtek. 

Ve druhé části odpoledního bloku vystoupí s příspěvky Jiří Šmejkal z Akademie Libchavy na téma 7 inteligencí – což je ucelený koncept rozvoje ředitelů i učitelů, a Kristýna Sovinská za NPI a ŘnŽ, která představí vzdělávací program Ředitel lídr. Následovat bude moderovaná diskuse s hosty, kterými budou pánové Jiří Šmejkal, Petr Jíša a Tomáš Zatloukal. Vystoupí s tématem Efektivní přístupy ve vzdělávání lídrů. Společně budou hledat odpovědi na otázky: Jaké jsou možnosti rozvoje lídrů škol? Jakými formami se ředitel školy může rozvíjet? Čím můžeme podpořit rozvoj ředitele školy?

Moderuje Pavel Škramlík

Právní základ pedagogického vedení školy            Monika Puškinová 
S každým malým krokem se blížíme k cíli Jan Voda
Diskuse na téma Lídr, pedagogický lídr a škola, kterou vede lídr                    Břetislav Svozil, Jan Břížďala, Tomáš Feřtek
7 inteligencí Jiří Šmejkal
Vzdělávací program Lídr školy Kristýna Sovinská
Diskuse na téma Efektivní přístupy ve vzdělávání lídrů  Petr Jíša, Tomáš Zatloukal, Jiří Šmejkal

2. Digitální vzdělávání

Podíváme se na aktuální trendy digitálního vzdělávání, které ovlivňují globální svět vzdělávání, ale především na ty, které mají dopady a projevy v českých školách. Aktuálním tuzemským tématem jsou revize RVP v oblasti ICT, proto se budeme zabývat modernizací kurikula v době digitální i tím, jak takovou změnu řídi. Velkým tématem bude umělá inteligence a její bezprostřední dopady na výuku učitelů. Chybět nemůže téma kybernetické bezpečnosti a s ní související pomoc státu v podobě konzultantů IT guru, jejichž služby jsou školám poskytovány zdarma.

Moderuje Ondřej Neumajer.

Kybernetická bezpečnost žáků, učitelů a školy  Petra Sobková, NÚKIB 
Podpora sítě IT Guru v rámci NPO 3.1   Petr Polívka, NPI ČR
Systémové myšlení jako předpoklad společenské změny   Rado Pittner, Ashoka 
Modernizace kurikula v době digitální - diskuzní panel Daniela Růžičková, NPI ČR, Jan Kuzebauch, ředitel ZŠ Kraslice, Dukelská ulice; Tomáš Řebíček, Rado Pittner
Etwinning jako digitální nástroj ve výuce
Vlastimil Špinka, ZŠ Václava Havla, Poděbrady, DZS
Priority v oblasti digitálního vzdělávání ČR a na evropské úrovni      
Martin Úlovec, zmocněnec pro digitalizaci a digitální vzdělávání MŠMT  
Česká škola a umělá inteligence (AI) - výsledky výzkumu 
Kamil Kopecký, UPOL
Jak mění AI školní výuku a na co se máme připravit - diskuzní panel           
 Eva Nečasová, AI dětem, Pavel Hodál, ZŠ Bakalka, Jan Tyl, analytik a programátor

3. Školní a kariérové poradenství

Poradenství ve školství nabízí širokou škálu možností – poradenství individuální i skupinové, s dětmi, dospívajícími i dospělými, s žáky, učiteli i rodinami, zaměřené na studium, vztahy, osobní rozvoj a mnoho dalšího. Svébytnou oblastí je také kariérové poradenství, které v posledních letech získává nové rozměry a rozvíjí se v souladu se světovými trendy. Sekce školního poradenství proto nabídne přednášky a workshopy ze všech koutů i zákoutí školního poradenství. Představí příklady dobré praxe, pozoruhodné výzkumné studie zaměřené do poradenské oblasti, efektivní a vědecky prověřené metody práce, ucelené intervenční a poradenské programy i diagnostického nástroje, které mohou poradenství obohatit a dále rozvíjet. Mezi přednášejícími očekáváme zástupce školních poradenských pracovišť, školských poradenských zařízení i mnohých nestátních poradenských institucí, které se zabývají školstvím.

Moderuje Lenka Krejčová

Záměr MŠMT zrušit klasifikaci v nejnižších ročnících ZŠ   Michal Černý, MŠMT
Kariérové poradenství z pohledu systému  Silvie Pýchová, Centrum kompetencí
Kariérový rozvoj v prostředí ZŠ před a po revizi RVP ZV
 Martin Provazník, ZŠ Strossmayerovo náměstí, Praha
Využití tandemové výuky pro podporu žáků se vzdělávacími potřebami na počátku školní docházky           
 Lenka Krejčová, ZŠ Poznávání, s. r. o.
Je mezi dospívajícími módou hlásit se LGBT+?
 Irena Smetáčková a Marcela Macháčková, PedF UK
Zkušenosti se zaváděním „evidence-based“ programů v ČR
 Pavel Dosoudil, CSS Praha
Program prevence šikany KiVa pro ZŠ - Praktický workshop
 Irena Zárubová a Monika Kotrbová, Schola Empirica
Základy duševní hygieny pro dospívající - Praktický workshop
 Jaroslava Budíková, PPP Praha 11 a 12


4. Inspirace do výuky

Inspirace do výuky není nikdy dost a je opravdu z čeho vybírat. Začneme aktuálním stavem revizí RVP. Dozvíte se, jak se učí učitelé aneb povídání o profesních učících se skupinách, objasníme si význam záhadné zkratky RRRR a vyzkoušíme si výuku moderních dějin zážitkovou formou. Představíme, jak učit nově projektově a jak zařadit do výuky téma finanční gramotnosti. Také proč a jak vyrazit do světa na zkušenou a jak souvisí světlo s kognitivním výkonem a vitalitou. Program této sekce má na starosti šéfredaktorka Naďa Eretová.

Moderuje Markéta Beková

Revize RVP ZV – kde jsme a kam směřujeme Jan Jiterský, MŠMT 
Jak se učí učitelé
Hana Košťálová, Pomáháme školám k úspěchu
Jak posunout výuku i školu o úroveň výš díky mezinárodním projektům
Pavlína Kroužková, DZS (Erasmus)
3x jinak, ale vždy inovativně
Tereza Bočanová, Zuzana Svobodová, Irena Trojanová, Škola rodu ženského 
Co znamená RRRR?
Veronika Bačová a Petra Saňáková, SOFA
Pamětnické příběhy v zážitkovém a výchovně-dramatickém vzdělávání
Jitka Míčková, Post Bellum
Bystří jako na sluníčku – vliv umělého osvětlení na studijní výsledky a klima ve škole    
Lenka Meierová, ČVUT 
Nový pohled na finanční vzdělávání ve školách
Petr Vraný, Nadace České spořitelny

 

5. Předškolní vzdělávání

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Titul slavné knihy povídek trefně vystihuje význam předškolního vzdělávání, proto je zcela pochopitelné, že mu věnujeme jednu celou samostatnou sekci.

Program sekce, ve které budou představeny příspěvky praktické i teoretické s přesahem do praxe, témata aktuální i ta, která řešíme stále, naplní svými příspěvky odborníci různých profesí. Setkávání rodičů s mateřskou školou se prolíná celou první částí sekce. Ředitelka MŠ Miroslava Strakatá se zaměří na podporu partnerského vztahu mezi rodinou a mateřskou školou. Co si mohou dovolit rodiče a co paní učitelky, zodpoví právnička Alice Kubů Frýbová. Jak spolupracovat s rodinou dítěte s OMJ, se dozvíme z příspěvku Marie Najmonové. A kdo si počká na závěr první části sekce, bude mít možnost diskutovat nejen na téma rodiny a školy s dětským psychologem Václavem Mertinem.

Druhá část sekce nabídne tematicky pestřejší program, který otevře ředitelka městské knihovny Ilona Salajková s praktickou ukázkou narativního divadla Kamishibai. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami budou věnovány dva následující příspěvky. Problematice vývojové dysfázie v předškolním věku se věnuje logopedka Eva Kolesová. Jak podpořit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, se dozvíme od speciální pedagožky Martiny Lietavcové. A kdo si počká na závěr této části sekce, zúčastní se workshopu na téma jak předcházet, snížit a řešit konflikty ve třídě pomocí vhodných strategií.

Zodpovědnost za tuto sekci vzala na svá bedra Marie Najmonová z Katedry primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Moderuje Marie Najmonová

Profese a zájmy rodičů jako prostředek možné spolupráce  Miroslava Strakatá, MŠ Slunečnice Maršovice
Kde jsou právní hranice pro rodiče a děti v mateřských školách?
 Alice Kubů Frýbová, advokátní kancelář Holubová advokáti, s. r. o.
Spolupráce mateřské školy s poradenskými pracovníky a rodinou při integraci dítěte s OMJ   Marie Najmonová, PF JČU
Diskuze s PhDr. Václavem Mertinem
 Václav Mertin
Kamishibai – narativní divadlo a jeho potenciál ve vzdělávání
 Ilona Salajková, Městská knihovna Mikulov
Diagnostika a individuální terapie dětí s vývojovou dysfázií
 Eva Kolesová, logopedka
Podpora dětí ze znevýhodněného prostředí
 Martina Lietavcová, PPP v Českém Krumlově; katedra primární a preprimární pedagogicky PF JČU
Jak podpořit wellbeing dětí. Metodika Dobrý začátek – Jak předcházet, snížit a řešit konflikty ve třídě pomocí vhodných strategií
Egle Havrdová a Anna Petrová Kubešová, Schola Empirica, z. s.

 

6. Kdo nese odpovědnost za vzdělávání?

Jak nastavit celé školství, aby plnilo optimálně svoji funkci? Kdo v něm za co zodpovídá a má k tomu dostatečné nástroje a kompetence? Plní institut povinné školní docházky v tuto chvíli ideálně požadavky doby, nebo nastal čas na reformu? Je naše školská soustava funkční a obstojí takto i v budoucnu?

Moderuje Naďa Eretová

Reforma povinné školní docházky  Renáta Zajíčková, Poslanecká sněmovna  
Proměna středního školství  Jiří Nantl, MŠMT
Diskuze  Renáta Zajíčková, David Greger, Daniel Munich, Jiří Nantl, Tomáš Habart
Diskuze - pokračování
 Renáta Zajíčková, David Greger, Daniel Munich, Jiří Nantl, Tomáš Habart, Arnošt Veselý
Jak mohou zřizovatelé podpořit pedagogického lídra v čele školy          
 Jakub Černý, Magdalena Mouralová
 
Diskuse
 Arnošt Veselý, Jaromír Beran, Magdalena Mouralová, Jakub Černý, Jan Břížďala
   
Back To Top