Řešení Legisway – snadné, ale výkonné
Velká reportovací výzva

Jako firemní právník spravujete obrovské množství dat, která jsou hodnotná nejen pro vás, ale i pro kolegy. Pokud jsou ale smlouvy, kauzy a firemní informace uloženy na několika discích a v emailech, jak si můžete být jistí, že udržíte přehled?

 

Aktualizujete-li data manuálně v tabulkách, jak si můžete být jistí, že se na ně dá stoprocentně spolehnout?

Řešení Legisway – snadné, ale výkonné
S Legisway máte vždy nadhled. Všechny vaše smlouvy, právní kauzy a firemní informace jsou přehledně uloženy na jednom místě a vzájemně propojeny. Můžete tak vytvářet hodnověrné reporty na jedno kliknutí. Ukážete tím, že máte nad svými daty kontrolu.
Funkce

Ujistěte se, že jsou vaše právní informace přesné
Jestliže potřebujete, aby týmy lidí evidující smlouvy, právní kauzy nebo ukládající firemní data zadávaly vše včas a konzistentně, Legisway jim vše ulehčí díky emailovým notifikacím a napomůže jim správně zaevidovat všechna data.

Vytvářejte podrobné reporty jedním kliknutím
Legisway vám může automaticky vytvářet reporty smluv, kauz nebo jiných informací.

Udělejte shrnutí činností za celou společnost
Potřebujete odreportovat přehled všech smluv, právních kauz nebo firemních dat? Legisway vám poskytne vše, co potřebujete.

Udělejte dojem vizuálně odlišenými reporty
Při potřebě grafického znázornění vám Legisway pomůže vytvořit krásné tabulky či grafy.

Automaticky sdílejte reporty s kolegy
Potřebují finanční ředitel nebo vedoucí oddělení dostávat pravidelné reporty? Dejte jim přístup do Legisway a Legisway jim je bude jednoduše zasílat do emailu automaticky.

Legisway-Essentials-Cases-Active-Claims-1536x1024
Vytvářejte s Legisway Essentials strukturované reporty

- přehledně analyzujte klíčové právní informace, např. dle entit, oddělení nebo role,

 

- součástí jsou základní reporty pro komunikaci povinností a rizik, ale i možnost vytvářet vlastní reporty pro filtrování dat v systému,

 

- rychle exportujte a sdílejte reporty s vlastníky a vedením společnosti.

 
Objevte, jak vám může Legisway pomoci:
Back To Top