Pořádek v korporátu
Velká výzva s udržením přehledu
Mít vše pod kontrolou. To je vaše největší výzva jako firemního právníka, obzvlášť pokud máte na starosti více společností. Ve vaší kompetenci máte vedení záznamů o společnosti, udržování historie struktury firmy, plnění směrnic nebo správu rizik plynoucích ze smluv. Vy jste vždy zdrojem právních informací a hrajete důležitou roli v dohlížení na to, aby firma a všechny její dceřiné společnosti dodržovaly pravidla. Pokud jsou však ty nejdůležitější informace roztříštěny v mnoha dokumentech a tabulkách, může být složité se v tom všem vyznat.
Řešení Legisway – jednoduché, ale výkonné
S Legisway jako vaším správcem smluv již nikdy nezapomenete na nějakou lhůtu nebo úkon. Díky Legisway máte k dispozici bezpečný prostor pro ukládání a sdílení všech právních informací v rámci celé skupiny vašich firem po celém světě. Veškeré informace naleznete velmi rychle. Reporty vytvoříte snadno. A spolehlivě stihnete všechny lhůty. Svá právní data budete mít pod kontrolou.
Funkce

Mějte bezpečný prostor pro ukládání, přístup a sdílení všech firemních dokumentů
Archivujte smlouvy o začlenění, zakladatelské listiny, akciové certifikáty, převody akcií nebo jmenovací listiny.

Veďte záznamy o vedení společnosti a akcionářích
Udržujte přehled o předešlých a současných ředitelích, akcionářích a jejich podílech, nebo majitelích dluhopisů.

Zobrazte si mapu nebo organizační graf všech vlastněných společností
Chcete-li mít přehled o všech firmách i s jejich dceřinými společnostmi, může je pro vás Legisway zobrazit v interaktivní mapě nebo organizačním diagramu stiskem jednoho tlačítka.

Naprostá kontrola nad lhůtami
Musíte si být jistí, že všechny společnosti ve skupině včas odevzdávají výroční zprávy nebo obnovují licence? Legisway může posílat automatická upozornění vybraným členům týmu, takže již nikdy nepropásnete žádnou lhůtu.

Plánujte a zaznamenávejte firemní meetingy
S Legisway máte k dispozici firemní kalendář, kde vidíte přehlednou agendu a můžete tak delegovat úkoly a sledovat jejich plnění.

Objevte Legisway Essentials
Mějte všechny informace o společnostech a entitách na jednom místě díky Legisway Essentials

- ukládejte na jednom místě dokumenty související s obchodními přihláškami, jmenováními, formě a držbě akcií nebo uzavřenými partnerstvími,

 

- sledujte změny a sdílejte vlastní reporty či organizační strukturu s vedením společnosti rychle a bezpečně,

 

- nastavte si notifikace do emailu, abyste se vyhnuli promeškaným lhůtám (např. u dodání roční účetní uzávěrky),

 

- identifikujte a odhadněte právní rizika napříč celou organizací a v případě krize podnikněte rychleji potřebné kroky.

Objevte, jak vám může Legisway pomoci:
Back To Top