Řešení Legisway – snadné, ale výkonné
Velká výzva ohledně rizik
Role firemních právníků se mění. Již to není pouze o pomoci firmě porozumět právu, psaní dokumentů a vedení sporů. Firemní právníci jsou sami aktivní ve správě právních rizik pro ochranu firmy a zájmů akcionářů. Pro důsledné plnění této role je nutné, aby byla všechna data správně strukturována. Identifikace, správa a reportování rizik je pak mnohem snazší. Pokud jsou data ukryta ve smlouvách kdesi na discích, směrnice posílány emailem a informace manuálně aktualizovány v tabulkách, tak není možné efektivně spravovat rizika a vyvarovat se jim.
 
Řešení Legisway – snadné, ale výkonné
Legisway umožňuje firemním právním oddělením efektivně spravovat právní rizika díky strukturovanému uspořádání všech důležitých dat. Díky Legisway budete mít k dispozici jednoduché řešení pro včasnou identifikaci právních rizik, možnost zaměření se na ně, mít pod kontrolou jejich dopady a vytvářet reporty.
Funkce

Mějte jasný přehled o všech společnostech, obchodních jednotkách a osobách, kterých by se rizika mohla týkat
Abyste mohli efektivně spravovat právní rizika, může vám Legisway graficky znázornit strukturu vaší fi rmy včetně všech dceřiných společností, obchodních jednotek a investorů.

Vyhodnoťte úrovně rizika a určete priority
Když si musíte být jistí, že máte podchyceny ty nejdůležitější hrozby, Legisway vám pomůže nastavit priority akcí dle úrovně rizika.

Evidujte data strukturovaně
Evidujte všechna fakta, která potřebujete k identifikaci rizikových oblastí dle přednastavených pravidel napříč kauzami, smlouvami nebo compliance.

Dle svého uvážení nastavujte pravidla pro snížení rizik
Nastavte si notifikace a upomínky pro kritické události jako obnovy smluv, lhůty podání nebo platnost směrnic.

Zhodnoťte a sdílejte výsledky
Vytvořte si report s potenciálními riziky a dejte vědět kolegům ve vedení.

Mějte informace o právních rizicích na jednom místě díky Legisway Essentials
Mějte informace o právních rizicích na jednom místě díky Legisway Essentials

- Identifikujte rizika a definujte opatření pro jejich vyvarování se napříč všemi právními činnostmi - smlouvami, kauzami, korporátními záležitostmi, směrnicemi, bezpečností dat, duševním vlastnictvím nebo nemovitostmi - vše je na jednom místě k dispozici pro všechny,

 

- používejte chytré nástroje jako úkoly a notifikace, abyste měli náskok před lhůtami a vyhnuli se tak nadbytečným nákladům,

 

- spouštějte reporty pro kvantifikaci rizik a sdílejte je s vedením rychle a bezpečně - v krizových situacích pak můžete reagovat okamžitě.

 
Objevte, jak vám může Legisway pomoci:
Back To Top