Velká výzva ohledně spolupráce
Velká výzva ohledně spolupráce
Jako fi remní právník musíte vědět o všem, aniž by se vás to týkalo. Kvůli omezeným zdrojům prostě není možné projít každou větu každé smlouvy. A pokud ano, tak se stanete administrativní brzdou firmy. Pokud nenajdete způsob, jak pracovat chytřeji a umožnit vašim kolegům získávat informace samostatně, zamrznete v roli právní administrativy. Navíc dnešní právní oddělení zaujímají spíše manažerský přístup a pomáhají každému z oddělení být aktivní v roli správce právních rizik.
Řešení Legisway – snadné, ale výkonné
S Legisway můžete vytvořit samoobslužné centrum pro celou fi rmu a umožnit kolegům přístup a možnost správy právních dokumentů, zatímco vy máte o nad vším kontrolu a přehled. Legisway pomáhá efektivněji spolupracovat v rámci celé organizace a zvyšuje právní uvědomění.
Funkce

Nastavte různé úrovně přístupu pro různá oddělení nebo osoby ve firmě
Když chcete dát oddělením nebo jednotlivcům přístup ke smlouvám, právním kauzám nebo fi remním informacím, můžete si zvolit, kdo a co uvidí.

Dejte přístup ke standardním vzorům smluv
Svěříte-li kolegům sestavování jednoduchých smluv, jako například dohod o mlčenlivosti, ale zároveň chcete mít kontrolu nad jejich schvalováním, můžete jim díky Legisway dát přístup ke standardním šablonám.

Shrňte důležité informace ze smluv
Máte jistotu, že kolegové z ostatních oddělení rozumí klíčovým informacím ve smlouvách? S Legisway jim můžete poskytnout shrnutí na jedno kliknutí.

Vytvářejte vlastní formuláře
Považujete za složité spravovat všechny požadavky na smlouvy z celé firmy? V rámci Legisway si vytvoříte jednoduché formuláře, díky kterým můžete efektivněji pracovat.

Zpřístupněte směrnice ostatním kolegům
Potřebujete mít jistotu, že jsou dodržovány vnitřní směrnice a nařízení? Přístup k nim je v Legisway hračkou a budou o nich vědět všichni důležití lidé v celé firmě.

Sdílejte právní informace prostřednictvím Legisway Essentials
Sdílejte právní informace prostřednictvím Legisway Essentials

- zpřístupněte kolegům různé typy informací na základě oprávnění, např. dle entity, oddělení nebo role,

 

- snižte riziko úniku dat díky vynechání nezabezpečeného sdílení dokumentů,

 

- omezte přístup k důvěrným dokumentům pro ochranu citlivých dat,

 

- zdůrazněte důležité informace pro lepší pochopení, aby kolegové z různých oddělení měli okamžitý přehled.

 
Objevte, jak vám může Legisway pomoci:
Back To Top