Vědecká redakce ekonomických publikací je dílčím poradním orgánem nakladatelství Wolters Kluwer při vydávání ekonomické literatury.

Vědeckou redakci tvoří pedagogové vysokých škol a nezávislí odborníci, kteří mají teoretické znalosti a praktické zkušenosti z ekonomických oborů.

V rámci své činnosti členové vědecké redakce:

  • posuzují ekonomické tituly edičního plánu nakladatele,
  • navrhují a doporučují rozšíření edičního plánu nakladatele o nové knižní tituly,
  • zpracovávají lektorské posudky a recenzní články ekonomických publikací vydávaných nakladatelem,
  • doporučují nakladateli další nezávislé odborníky za účelem zpracování lektorských posudků a recenzních článků.

Členy vědecké redakce jsou:

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. (předseda)
Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. (místopředseda)
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta podnikohospodářská

doc. Ing. Jitka Peková, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
Národohospodářská fakulta

Ing. Jana Vodáková, Ph.D.
Univerzita obrany v Brně
Fakulta ekonomiky a managementu

Statut vědecké redakce byl schválen jejími členy dne 12. 10. 2009.

Back To Top