wkcz_sjms
Compliance05 října, 2023

Odborníci na vzdělávání, aktuální témata, ministr školství a diskuse

To vše a mnohem více představila konference Škola jako místo setkávání.

Ve středu 4. 10. proběhl v centru Prahy první ročník konference Škola jako místo setkávání. Na akci, které se zúčastnil a úvodní slovo pronesl ministr školství Mikuláš Bek, se v rámci bohatého programu potkalo široké spektrum účastníků. Cílem konference totiž bylo nabídnout přednášky, workshopy i diskusní panely celým školním týmům, tedy vedení, střednímu managementu, pedagogům, zástupcům školních poradenských pracovišť, managementu mateřských škol, ale i zřizovatelům. Během celodenního programu zavítalo na akci přes čtyři stovky? posluchačů. Organizátorem konference byla Společnost Wolters Kluwer ČR – redakce Řízení školy ve spolupráci se ZŠ Poznávání, s.r.o. a NPI ČR.

V rámci dopoledního programu představili zástupci ministerstva, České školní inspekce a Národního pedagogického institutu aktuality svých resortů. Následovalo slavnostní předání Zlaté, Stříbrné a Bronzové karabiny nejlepším zástupcům a poté se již program rozdělil do šesti bloků, které probíhaly paralelně v jednotlivých sálech a návštěvníci konference si volili preferované téma. Mohli vybírat z následujících sekcí:

Digitální vzdělávání, kde pomyslným a nejvíce očekávaným diskusním tématem byla generativní umělá inteligence, její dopady na školy a změny, které do vzdělávání přinese. Mimo to se sekce věnovala trendům ovlivňujícím školy, např. online a kybernetickou bezpečností, tzv. „malých“ revizí RVP v oblasti ICT.

Pedagogický lídr, blok, v rámci kterého se hledaly odpovědi na otázky: Kdo je pedagogickým lídrem? Na jaké své dovednosti a inteligence může zaměřovat pozornost? Jak ve škole vytvářet bezpečné prostředí a pečovat o klima? Jak a čím podporovat profesní učení? Mimo to se téma zaměřilo i na nové trendy podpory ředitelů a představilo příspěvky z praxe škol, kde lídři zaměřují svou pozornost prioritně na dopad výuky na učení všech žáků ve škole.

Školní a kariérové poradenství, tato sekce nabídla přednášky a workshopy ze všech koutů i zákoutí školního poradenství. Představila příklady dobré praxe, pozoruhodné výzkumné studie zaměřené do poradenské oblasti, efektivní a vědecky prověřené metody práce, ucelené intervenční a poradenské programy i diagnostického nástroje, které mohou poradenství obohatit a dále rozvíjet.

Inspirace do výuky, téma, kterého není nikdy dost a je opravdu z čeho vybírat. Blok odstartoval aktuálním stavem revizí RVP. Posluchači se dozvěděli, jak se učí učitelé, objasnil se význam záhadné zkratky RRRR a byla představena výuka moderních dějin zážitkovou formou.

Předškolní vzdělávání, tato sekce představila příspěvky praktické i teoretické s přesahem do praxe, zaměřila se na podporu partnerského vztahu mezi rodinou a mateřskou školou. Odpovídala na otázky: Co si mohou dovolit rodiče a co paní učitelky? Jak spolupracovat s rodinou dítěte s OMJ. Nechyběla ani praktická ukázka narativního divadla Kamishibai a mnoho dalšího.

Kdo nese zodpovědnost za vzdělávání? Poslední sekce se zabývala tím, jak nastavit celé školství, aby plnilo optimálně svoji funkci, dále kdo v něm za co zodpovídá a má k tomu dostatečné nástroje a kompetence. Skloňovala se i otázka toho, zda plní institut povinné školní docházky v tuto chvíli ideálně požadavky doby, nebo nastal čas na reformu.

 Záštitu nad akcí převzalo MŠMT, NPI ČR a Česká spořitelna, za což velmi děkujeme. Stejně jako za laskavou podporu následujícím subjektům: Unicorn, Gordic, Spectrasol, VMS Vision, AG FOODS. Speciální poděkování patří ZUŠ Jana Hanuše za originální hudební doprovod.

O společnosti Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) je globálním lídrem v poskytování informací, softwarových řešení a služeb pro profesionály zejména v oblasti zdravotnictví, daní a účetnictví, dodržování finančních a podnikových předpisů, práva a regulace, podnikové výkonnosti a v sektorech ESG. Každý den pomáháme klientům činit důležitá rozhodnutí prostřednictvím expertních řešení, která kombinují hluboké znalosti dané problematiky s technologiemi a službami.

Kontakty
Back To Top