Anti-Money Laundering PC Office Workers
Právo08 března, 2022

Praetor zpřístupnil nový modul AML

Praetor vám usnadní evidenci povinných údajů a pomůže automatizovat dotazy do rejstříků pro kontrolu subjektů, a to v souladu s metodikou ČAK

Modul byl vytvořen jako řešení vzhledem k nové povinnosti advokátů evidovat informace a ztotožňovat klienty a zjišťovat rizika. Jde o opatření pro zabránění praní špinavých peněz (ML) a financování terorismu (FT).

Už nyní si můžete vyzkoušet. Spouštíme první verzi evidenčního řešení. Umožní zejména:

- evidovat údaje o provedení identifikace (osobní ) a generovat dokumenty dle metodiky ČAK 
- evidovat údaje o tom, jestli se jedná o PEP, osobu na sankčním seznamu, soulad s evidencí skutečných majitelů a datum a výsledek kontrol
- zakládání samostatného AML spisu pro ukládání vygenerovaných dokumentů
- na transakčním spise je zobrazena evidence typu činnosti a jestli podléhá AML

Modul vám zpřístupníme na vyžádání. Evidenční modul AML zdarma. Brzy doplníme i automatické nástroje kontrol a identifikace online.

Modul Advokátní úschova aktualizován o snazší synchronizaci údajů o bankovních účtech s partnerem UniCredit Bank. Navíc možnost užití napojení přes token i s FIO, Moneta a Česká spořitelna. Vyzkoušejte zdarma: http://info.wolterskluwer.cz/praetor-demo

Praetor - systém pro úspěšné 

Back To Top