Photo of abstract book or pages spokes
Právo20 října, 2023

Společný křest dvou významných publikací z oblasti veřejných zakázek

Do ASPI jsme zařadili dva nové tituly.

Prvním je 2. vydání publikace Zákon o zadávání veřejných zakázek. Zákon o registru smluv. Komentář z dílny autorského kolektivu pod vedením Viléma Podešvy. Na tomto rozsáhlém díle se dále podíleli Jiří Votrubec, Lukáš Sommer, Jan Bořuta, Martin Fišer, Martin Flaškár, Jiří Harnach, Michal Kožár, Denisa Marečková a David Mlíčko z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Komentář kromě nového výkladu novelou dotčených částí a aktualizace původního textu obsahuje i novou rozhodovací praxi ÚOHS a judikaturu.

Druhá kniha je z edice Právo prakticky: Zadávání veřejných zakázek: Vybrané aspekty a instituty autorky Marcely Káňové. Tato publikace je postavena na praktických tipech a doporučeních, jak by měli zadavatelé co nejefektivněji postupovat. Vychází z dosavadních závěrů relevantní rozhodovací praxe ÚOHS a judikatury a konečně i z praktických zkušeností některých konkrétních zadavatelů.

Jejich společný křest proběhl v úterý 26. září 2023 v rámci společenské části odborné konference Problematické instituty zákona o zadávání veřejných zakázek i ve světle jeho novely, kterou pořádal časopis Veřejné zakázky.

Přejeme oběma publikacím mnoho čtenářů!

ASPI
Informace k problematice zadávání veřejných zakázek naleznete v právním oboru Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže.
Back To Top