krest-kyber-incidenty_1
PrávoCompliance04 října, 2022

Nová publikace o kybernetických incidentech pokřtěna

Dne 4. 10. jsme slavnostně pokřtili knihu Kybernetický bezpečnostní incident 3D: IT, právo a compliance autorského týmu Františka Nonnemanna, Vlastimila Červeného a Dominika Vítka.

Publikace, zařazená v nabídce ASPI, se zabývá kybernetickými útoky a incidenty ze tří hlavních úhlů pohledu. Technická část publikace především popisuje typologií incidentů a opatření proti nim a hlavní mezinárodní normy a standardy, které jsou v této oblasti využívány. Publikace dále navrhuje vhodné složení a postup týmu pro řešení incidentu a celkové zasazení tohoto procesu do compliance systému v organizaci. V části věnované právním aspektům kybernetických incidentů autoři analyzují základní soukromoprávní i veřejnoprávní důsledky incidentu a povinnosti související s jeho řízení, evidencí a reportováním dozorovým úřadům.

Kniha je zaměřena prakticky. Obchodním společnostem i veřejnoprávním subjektům nabízí řadu tipů a osvědčených postupů, jak se kybernetickým incidentům bránit a jak řešit ty, které se přes veškerou snahu stanou. Kmotry nové knihy se staly dvě významné osobnosti spojené i s praktickým, každodenním zajišťováním kybernetické bezpečnosti a důsledné aplikace právních předpisů: JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka Unie podnikových právníků ČR, a nestor české kybernetické bezpečnosti, Ing. Aleš Špidla. 

 

Koupit knihu >>
Back To Top