Energy
CorporateCompliance16 září, 2022

Jaké jsou možnosti snížení spotřeby energie ve školách?

Zvyšování cen energií je bohužel velmi aktuální téma, které se dotýká nás všech. Na konferenci Zástupce v časech dobrých i zlých, která se bude konat 11. 10. 2022, jsme se tomuto palčivému tématu rozhodli věnovat jeden z příspěvků. 
Na blížící se konferenci tak zjistíte, jaké možnosti existují a můžete konzultovat svoji konkrétní situaci.

Aktuální situace, kdy se denně řeší násobné zvýšení cen zejména zemního plynu a elektrické energie a také riziko dostatku paliv, vede k ještě intenzivnějšímu zamýšlení, jak energii šetřit. Možných opatření je mnoho, mají různou dobu přípravy a realizace, výši investičních nákladů a efektivitu vynaložených prostředků a úsilí. V příspěvku si uděláme souhrn různých opatření – od okamžitě proveditelných s minimálním náklady po komplexní projekty investičního charakteru s možností získat na ně dotační prostředky. Zmíníme významný vliv kvalitních opatření na budovách na kvalitu vnitřního prostředí. 

Bližší informace o programu konference naleznete ZDE.
Související témata
Zástupce
Více informací o konferenci >>
Back To Top