WKCZ_student_mother
Compliance25 ledna, 2024

Digitalizace přijímacích zkoušek

Už 1. února 2024 první rodiče vyzkoušejí, jak dopadla tzv. digitalizace přijímacích zkoušek na střední školy v roce 2024 v praxi. Všechny potřebné legislativní změny byly včas schválené, celý systém je i technicky připraven.  Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1. do 20. února 2024. Dalšími možnými variantami jsou vyplnění přihlášky elektronicky bez přihlášení (a její následné vytištění) či ruční vyplnění tiskopisu. 

Elektronická forma přináší mnoho výhod. Systém bude rodičům nejen napovídat, jaké údaje kde vyplnit, ale také připomene všechny potřebné dokumenty, které vybrané školy vyžadují. Využití podání elektronické přihlášky doporučujeme, protože každý uchazeč obdrží pozvánku ke zkoušce e-mailem a také uvidí výsledky testů jednotné přijímací zkoušky hned po jejím vyhodnocení. 

Chystáte se podat přihlášku v tištěné podobě? Nezapomeňte, že ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh. Každá přihláška musí obsahovat totožné informace včetně zvoleného pořadí priorit pro přijetí. Připravte se, že po celou dobu přijímacího řízení budete komunikovat pomocí doporučených dopisů či osobních návštěv jednotlivých škol. 

Veškeré aktuální legislativní informace, termíny i doporučení od zainteresovaných rodičů či ředitelů daných škol pro vás sledujeme na Řízení školy.

zjistěte, co všechno řízení školy nabízí
Demo ŘÍZENÍ ŠKOLY
Vyzkoušejte na 14 dní zdarma
Back To Top