Vystudovala obor Podniková ekonomika a management na Provozně ekonomické fakultě v Praze. Po absolvování nastoupila na Ministerstvo financí na oddělení legislativy daně z přidané hodnoty. Poté pracovala na Generálním finančním ředitelství na oddělení daně z přidané hodnoty. Nyní působí jako vedoucí Oddělení metodiky nepřímých daní na Specializovaném finančním úřadu. Věnuje se publikační a přednáškové činnosti v oblasti DPH.

No Related Media found.
Back To Top